2022.08.09.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Otthonaink védelme elengedhetetlen, de hogyan válasszunk Biztosítót ?

6 min read

Egy lakásbiztosítási szerződés több évre szóló, tartós kapcsolatot jelent a szerződő felek – vagyis a biztosító és az ügyfél – között, amely az egyik fél (általában az ügyfél) ajánlatával indul és a másik fél (a biztosító) elfogadó nyilatkozatával vagy ráutaló magatartásával kerül véglegesen megkötésre. Ezt a szerződéses kapcsolatot a kölcsönös bizalmon alapuló, folyamatos együttműködés teheti még zökkenőmentesebbé. Fontos, hogy a bizalmi viszony már a szerződés megkötése előtt létrejöjjön, vagyis az ügyfélnek (szerződőnek) már az ajánlat aláírása előtt tisztában kell lennie azzal, hogy pontosan milyen biztosítást és milyen feltételekkel vásárol. Tárgyaljon akár a Biztosító függő ügynökével, üzletkötőjével (aki a Biztosítót képviselo), akár egy független biztosítási alkusszal (aki Önt képviseli) az alábbi kérdésekre keresse náluk a választ.

 
Az alábbiakban részletezett szempontok átgondolása segíthet a fontos kérdések megválaszolásában, egyben megkönnyíti a lakásbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos eligazodást is.
 • Milyen mértékben igazítható az adott lakásbiztosítási szerződés a konkrét igényekhez?
 • Hogyan jön létre, hogyan, mikor és miért módosítható egy lakásbiztosítási szerződés?
 • Milyen kötelezettségeket jelent egy biztosítási szerződés megkötése az ügyfél számára?
 • Milyen kötelezettségeket jelent egy biztosítási szerződés megkötése a biztosító számára?
 • Milyen biztosítási elemek (kockázatok) választhatók?
 • Milyen vagyontárgyakra terjedhet ki a biztosítás?
 • Mit jelent az alulbiztosítottság és melyek a következményei?
 • Az alap (vagyon)biztosítás mellett milyen további kiegészítő biztosításokat lehet és érdemes kapcsolni a szerződéshez?
 • Milyen módon, milyen gyakorisággal kell fizetni a díjat, melyek a díjfizetés további szabályai?
 • Mit jelent és hogyan működik az árszínvonal figyelemmel kísérése, az értékkövetés?
 • Milyen kedvezményeket vehet igénybe az ügyfél a szerződés megkötésekor, esetleg a szerződés tartama alatt?
 • Mit jelent az „újérték” elve?
 • Mit jelent az önrészesedés, alkalmazza-e az adott biztosító, s ha igen, mekkora ennek a mértéke?
 • Milyen elvek mentén határozzák meg a térítési összeget, és mi ennek a maximuma?
 • Milyen vagyonvédelmi előírásokat és limiteket alkalmaz a biztosító a „betöréses lopás” típusú káresemény kapcsán?
 • Mi a teendő kár esetén?
 • Milyen szabályok vonatkoznak a kár helyreállítására, a kárbejelentésre, a kárrendezéshez szükséges dokumentumokra?
 • Milyen módon, milyen csatornákon keresztül működik az ügyintézés, kárbejelentés, panaszkezelés?

„All risk” jellegű biztosítás: Valamennyi olyan kárra fedezetet nyújt, amelyet a szabályzat tételesen nem zár ki. Az ilyen kockázatviselési jellegű biztosítások feltételei tehát inkább az úgynevezett kizárásokat fogalmazzák meg tételesen és részletesebben – vagyis azokat az eseteket, hogy mikor nem fizet a biztosító. Amely káresemény viszont nincs kizárva, az biztosítási eseménynek minősül és kiváltja a biztosító szolgáltatási kötelezettségét. Példa: Amennyiben a szerződés feltételeiben nem zárták ki a meteor becsapódásból származó károkat, akkor az ügyfél (biztosított) vagyontárgyai fedezetben vannak ilyen jellegű károk bekövetkezése esetén is.
 
„Per risk” jellegű biztosítás: Az előzőekkel ellentétben a biztosítás kizárólag azokra a kártípusokra nyújt fedezetet, amelyeket a feltételekben meghatároztak. Amennyiben a feltételekben nem definiált káresemény következik be, a biztosító nem téríti meg a kárt. A lakásbiztosításban a „per risk” típusú biztosítás az általános. Példa: Egy kizárólag tűzkárra fedezetet nyújtó biztosítás esetén, a biztosító megtéríti a feltételben leírtak szerint bekövetkező tűzkárokat, de például a vezetékes vízkárokat vagy üvegtörés-károkat már nem.
Alulbiztosítás (pro-rata): Erről akkor beszélünk, ha a vagyontárgy tényleges értéke meghaladja a biztosítási szerződésben rögzített biztosítási összeget. Ilyen esetben a biztosító káresemény esetén pro-rata térítést alkalmaz, azaz a kárt csak arányosan téríti meg, mégpedig olyan mértékben, ahogyan a károsodott vagyontárgy biztosítási összege aránylik a vagyontárgy tényleges értékéhez.
 
Túlbiztosítás: Túlbiztosítás akkor következik be, ha vagyontárgyainkat egy biztosítónál azok – újjáépítési, újrabeszerzési vagy valóságos – értékénél magasabb összegre biztosítjuk. Ilyen esetben a biztosítási szerződés az újjáépítési, újrabeszerzési vagy valós biztosítási érdeket meghaladó részben semmis, ezért a biztosítónak a biztosítási összeget (és ezzel együtt a díjat is) megfelelően le kell szállítania. Előfordulhat, hogy egy vagyontárgyat több biztosítónál is biztosítanak, ilyenkor nem túlbiztosításról beszélünk, mert mindegyik szerződés érvényesen fennmaradhat, de a vagyontárgy értékénél több ekkor sem kerülhet kifizetésre, a biztosítók egymás között elszámolnak a károk rendezését követően, díjvisszafizetésre nem kerül sor.
 
A Magyar Nemzeti Bank 2020 augusztus 1-től bevezette a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítást, amihez a szolgáltató Biztosítók önkéntesen csatlakozhattak.
 
Ebben szerepel egy Standard Termékvázlat, melynek célja, hogy a lakásbiztosítási terméket kereső vagy azzal rendelkező fogyasztók számára transzparens, összehasonlítható legyen a résztvevő társaságok termékválasztéka. A részvevő társaságok kiemelt célja az ügyfélközpontú működés további erősítése.
 
A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításhoz eddig csatlakozott Biztosító Társaságok:
 1. MAGYAR POSTA BIZTOSÍTÓ ZRT (2013.03.26)
 2. SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. (2013.03.26.)
 3. Allianz Hungária Biztosító Zrt. (2013.04.04.)
 4. UNIQA Biztosító Zrt. (2013.04.03.)
 5. K&H Biztosító Zrt. (2013.04.10.)
 6. GENERTEL Biztosító Zrt. (2013.04.10.)
 7. KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület (2013.04.10.)
 8. GROUPAMA Biztosító Zrt. (2013.04.12.)
 9. Generali Biztosító Zrt. (2013.04.19.)
 10. UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (2013.04.18.)
 11. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (2013.05.07.)
 12. WÁBERER HUNGÁRIA Biztosító Zrt. (2013.05.14.)
 13. CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. (2013.09.20.)

A biztosítások fentiek ellenére bonyolultak, a felhasználó szára olykor nehezen érthető, kezelhető, ezért ha maximális védelemet szeretne, kár esetén a tényleges újra előállítási értéket elérő Kárfizetést, Önt képviselő kárügyintézést, ha idejét inkább másra fordítaná, és a biztosítása kezelését inkább szakértő kezekbe adná, akkor minden esetben forduljon bizalommal egy

BIZTOSÍTÁSI ALKUSZHOZ !
 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest