2021.12.02.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Érdemes körbenézni a piacon – KGFB és CASCO

11 min read
A KGFB azaz kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és a Casco nem épp az olcsóságukról híres manapság, ezért a fordulót megelőzően érdemes körbenézni a piacon, de a legjobb ezzel egy alkuszt megbízni, hiszen a munkáját a megbízó részére térítésmentesen végzi, miközben rengeteg időt és energiát spórol meg számunkra a piacon lévő ajánlatok beszerzésével és összehasonlításával, nem beszélve arról, hogy azért egy alkusznak másfajta alkupozíciója van a Biztosítónál, mint nekünk megánszemélyeknek. A gépjármű biztosítási ajánlatok között,evről évre  új és kedvezőbb ajánlatokat találhatóak és igényeinknek megfelelően akár új kiegészítő fedezetekre is köthetünk biztosítást. Mikor válthatunk, és mi a váltás menete? Gépjármű biztosításunkat év közben szinte bármikor felmondhatjuk, kivétel a szerződési évforduló előtti 30 naptári nap alatt. Ha szerződésünket felmondjuk, a szerződésünk – a felmondástól függetlenül – az évfordulóig még érvényes marad, a díjat fizetnünk kell, és a gépjárművünk biztosítása addig a napig élni fog, az újat pedig az évforduló napja utáni naptári napra kell megkötni. Ezidőtájt már megkapjuk a biztosítótól a következő évi díjemelést tartalmazó új ajánlatot (indexálás), így évforduló előtt a kötelező (KGFB) esetén leghamarabb 60 nappal, casco esetében pedig 90 nappal az évforduló előtt lehet, érdemes összehasonlítani a többi biztosítási ajánlattal, mert ekkortól érhetőek el az új gépjármű biztosítási ajánlatok, amik érvényesek a felmondani kívánt biztosítás utáni naptól. Sokan azért, mert a nevében is szerepel, hogy kötelező, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást egy szükséges rosszként élik meg ahelyett, hogy lehetőséget látnának benne és körültekintően választanának biztosító partnert a vezetéshez.  A biztosítók közötti választáskor kevesen foglalkoznak azzal, miben különbözik egy-egy biztosítás, pedig a plusz díjazásért köthető kiegészítő szolgáltatások biztosítónként változóak lehetnek és számos problémára megoldásként szolgálhatnak. Ugyanez érvényes kárrendezés folyamatára és az ügyfélkezelés módjára is, mindez pedig a CASCO esetében hatványozottan számít.  Biztosítóváltásra a kötelező esetében évente egyszer van lehetőség, illetve új autó vásárlásakor és eladásakor élhetünk még ezzel az opcióval. Bár a biztosítókat törvény kötelezi arra, hogy az alap kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kapcsán mindannyian ugyanazt a szolgáltatást nyújtsák, az egyéb kiegészítő szolgáltatások köre és a biztosítók háttere különbözhet. Ha pedig megvan rá a lehetőségünk, akkor megéri élni azzal a lehetőséggel, hogy a számunkra legkedvezőbb konstrukciót válasszuk ki. De milyen szempontokat érdemes mérlegelni a kötelező biztosító kiválasztásakor?  

Kötelező, de milyen legyen? 

Fontos, hogy megvizsgáljuk az adott biztosító elérhetőségét, tájékozódjunk, mennyire stabil a gazdasági és tulajdonosi háttere..   Szintén jelentős tényező, hogy az adott biztosító milyen kiegészítő szolgáltatásokat nyújt, mivel ezeket az egyedi igényeinkhez szabhatjuk. Vegyük figyelembe például, hogy szoktunk-e kisállatokat szállítani, meg tudjuk-e oldani a váratlanul jött műszaki problémákat, és vannak-e kátyúk a környékünkön, melyek kárt okozhatnak gépjárművünkben.  Fontolóra vehetjük akár az aktív kárrendezés igénylését is. Ebben az esetben a nekünk okozott kár esetén a biztosító megelőlegezi a javítás költségét, és az összeget behajtja a károkozó kötelező felelősségbiztosítóján, vagyis az adminisztráció terhét is leveszi a vállunkról. 

FONTOS FIGYELEMFELHÍVÁS!

A hatályos jogszabályok (alapvetően a Gfb tv.) alapján a biztosítási szerződés – és a biztosító kockázatviselése – megszűnik, amennyiben a biztosítás díját (és baleseti adóját) annak esedékességétől számított 60. napig nem egyenlítik ki. A jogszabály azt is meghatározza, hogy ezen időpontig az esedékes díjnak a biztosítóhoz be kell érkeznie (tehát bizonyosan nem érkezik be a díj, ha az az utolsó napon kerül átutalásra vagy csekken befizetésre). Amennyiben a díj fentiek szerint nem kerül megfizetésre, úgy a biztosító a szerződést „díjnemfizetés” okkal az utolsó még díjjal rendezett nappal köteles törölni. A szerződés (akár flotta, akár egyedi) díjnemfizetés okkal történt törlésének az alábbi következményei vannak:
 • a biztosítási szerződést újra kell kötni (a régi szerződés reaktiválása nem lehetséges)
a gépjármű(vek)re a megszűnéstől az új biztosítás megkötéséig nincs fedezet, tehát az ezen időszakban okozott károk teljes összege (beleértve a kárrendezés költségeit is), (mely akár több milliós összegre is rúghat) a károkózótól  regresszálásra kerül!
  • a szerződés megszűnésének napjától az új szerződés megkötésének napjáig ún. fedezetlenségi díjat kell fizetni, az új szerződés kötésekor egy összegben megfizetve
a fedezetlenségi díj mértékét jogszabály írja elő (napokra), melyek jelentős többletköltséget jelentenek! Példaként 30 napra vonatkozó fedezetlenségi díj (baleseti adóval):                                    személygépkocsi  (101-180 kW)                     23 010 Ft                                    vontató                                                           97 500 Ft                                    pótkocsi (>10 t)                                  31 200 Ft                   
   • az új szerződés teljes díját és annak baleseti adóját a teljes biztosítási időszakra (1 év) meg kell fizetni a szerződés megkötésekor
tehát elvész például a negyedéves gyakoriság szerinti díjfizetés lehetősége az első biztosítási évre vonatkozóan
   • a biztosítási ajánlatot (biztosítási éven belüli törlés esetén) kizárólag annál a biztosítónál lehet megtenni, ahol a korábbi szerződés díjnemfizetéssel törlésre került
nem választható más – adott esetben kedvezőbb díjú – biztosító ajánlata
   • a biztosítást az új szerződés megkötésekor hatályos tarifával lehetséges megkötni
a korábbi díj (díjszabás)„elvész”, a biztosító az ajánlattételkor hatályos tarifája alapján kell az új szerződést megkötni. Fontos megjegyeznünk, hogy a biztosítók ún. évközi tarifái átlagosan 30-40%-kal magasabbak!
   • a biztosító (kizárólag díjnemfizetés törlés esetében) az új ajánlatot elutasíthatja
nem köteles a biztosító befogadni a nála korábban díjnemfizetés okkal megszűnt szerződést követően az ügyfél által tett új ajánlatot, azt 15 napon belül elutasíthatja!
   • a biztosítók folyamatos adatszolgáltatásra kötelezettek, a szerződő lakhelye szerinti Önkormányzat jegyzője automatikusan értesítésre kerül a Központi Gépjármű Nyilvántartásból a díjnemfizetéses törlésről. A jegyző a jogszabályok alapján köteles intézkedni a jármű forgalomból történő kivonásáról
a forgalomból való kivonás, és a biztosítás igazolását követő forgalomba „vissza”helyezés igen jelentős költséggel járnak Kérjük, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (és egyéb biztosítások) díjának időben történő rendezésére, mert a szerződés díjnemfizetés okkal törlésének fentiekben részletezett súlyos következményei vannak.

Mire jó a CASCO biztosítás?

A CASCO biztosítás nyújt fedezetet azokra a károkra, amelyek a saját járművünkben keletkeznek és más biztosítások nem vonatkoznak rá. Legegyszerűbb esetben másik kocsi nem is kell a mutatványhoz, egyszerűen benézünk egy garázskaput, vagy kanyart és megtörjük az autót. Amikor egy másik jármű is van a képben, akkor a neki okozott kárra ott van a saját felelősség biztosításunk, viszont a saját autónkban keletkezett kárt megcsináltathatjuk a CASCO terhére.

Mire terjedhet ki a CASCO?

Alapvetően négy kárfajtáról beszélhetünk, de több kiegészítő módozat érhető el, mint például az élet-, vagy a poggyászbiztosítás. Az első a töréskár. Már beszéltünk róla, ez akkor esedékes, ha saját hibámból törtem össze az autómat – tiszta sor. Aztán az elemi károk. Hát itt aztán minden van, amit a földanya ránk zúdít: jégeső, özönvíz, tűzkár, fölcsuszamlás, lavina (húcsuszamlás), de jöhet villámcsapás és minden amiről Hollywood-ban külön-külön forgattak már katasztrófafilmet. Fontos, hogy az épített környezettel kapcsolatos omlások, beszakadások és egyéb károkra nem a CASCO fizet, hanem a műtárgy gazdája. Sőt, ha egy viharban egy fa dől a kocsinkra, akkor is fa gazdaját kell elővenni a kötvényünk helyett. Amitől mindenki a legjobban retteg, hogy autója egyszerűen eltűnik reggelre, vagyis a lopás. Akit eddig nem ért ilyen balsors, az elképzelni sem tudja annak az embernek az érzését, aki tétován megy fel s alá a parkolóban, abban reménykedve, hogy talán rosszul emlékszik és mégsem itt parkolt le… CASCO biztosítás - Miskolc lakásbiztosítás, balesetbiztosítás

Mire nem jó a CASCO?

Napjainkban sajnos nem elképzelhetetlen, hogy egy esetleges terrorcselekmény során megsérül az autónk. Ekkor nem nyújt biztonságot a sima CASCO. Ugyanez a helyzet vonatkozik a háborús cselekményekre, tömegmegmozdulásokra és például arra is, ha éppen versenyeztünk az autóval (akár zárt pályán is) és eközben történt a baleset. Nincs kártérítés akkor sem, ha a károsodást engedély nélküli átalakítással érintett alkatrész okozta. Itt leginkább tűzesetekre kell gondolni. Fontos, hogy szerződéskötéskor meggyőződjünk róla, hogy a biztosító a jármű minden felszereltségét számba vette. Ami nincsen benne a szerződésben, arra nem fog fizetni a biztosító. Igaz ez akkor is, ha közben engedéllyel szereltünk be valamit, de arról nem értesítettük a biztosítót. Szintén futhatunk a pénzünk után, ha az amúgy biztosított alkatrészt éppen le- vagy kiszerelve tároltuk miközben kár érte. (Gondoljunk csak értékes erősítőkre, vagy multimédiás berendezésekre.) Hiába hivatkozunk arra is, hogy egy táska készpénz is volt az autónkban, nem fogja a biztosító kifizetni, mint ahogyan az ékszerek és az értékpapírok és okmányok sem képezik a biztosított tárgyak körét, hacsak nem személyi használti körbe tartozó dolgokról van szó. Nem fizet a CASCO, ha nem volt érvényes műszaki vizsgánk, ha nem a szerződés területi hatályán belül történik káresemény (ez általában Európára korlátozódik). Bármilyen bizonyítható gondatlanság esetén sincs kártérítés, legyen az ittas vezetés, vagy télen szétfagyó hűtőrendszer, rossz rakományrögzítésből fakadó kár. Ha forgalmi engedéllyel, törzskönyvvel, vagy esetleg slusszkulccsal együtt lopják el a kocsit, éppúgy nem fizetnek, mint akkor, ha esetleg nyitva hagytuk azt.

Mit nézzünk a CASCO választás esetében? 

Casco szerződésnél többfajta biztosítási védelmet lehet választani, míg a szerződés díját a választott fedezeten kívül alapvetően két tényező befolyásolja: az autó új értéke és a választott önrész. A teljes körű szerződés fedezetet nyújt – többek között – az elemi- és tűzkárokra, töréskárokra, lopáskárra és üvegtörésre. Ha valaki részleges védelmet nyújtó cascót köt, akkor a védelem csak egyes kárfajtákra terjed ki. Kiegészítő lehetőségek a casco esetében is vannak: ez tartalmaz akár poggyász- és balesetbiztosítási modult, vagy akár kölcsöngépjármű-szolgáltatást is. 

MI A MENETE A GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁS VÁLTÁSNAK?

A feljebb említett optimális időszakban nézzünk körül a biztosítási ajánlatok között, hogy össze tudjuk hasonlítani a meglévő biztosítási ajánlatunkat mind árban, mind fedezeteket tekintve, hogy a megfelelő biztosítást köthessük meg gépjárművünkre. Ha kiválasztottuk az új gépjármű biztosításunkat, és eldöntöttük, hogy váltani fogunk, akkor a felmondásunkat a korábbi biztosítónk felé az évforduló előtt minimum 30 naptári nappal jeleznünk kell hivatalosan. A felmondást megtehetjük a biztosító ügyfélszolgálatán, vagy ajánlott, akár elsőbbségi levélben postai úton, továbbá faxon is. Előfordulhat, hogy a biztosítóhoz online formában is elküldhetjük a felmondást. Erről a biztosító weboldalán tudunk tájékozódni. A felmondásban szerepeltessük a nevünket, lakcímünket, a gépjármű adatait, a szerződés kezdetének időpontját, a szerződésszámot és a kötvényszámot. A felmondás csak akkor érvényes, ha a felmondási időszakban érkezik meg a biztosítóhoz. Másik teendőnk, hogy kössük meg a korábbi szerződésünkben szereplő évfordulót követő naptári napra az új gépjármű biztosítást (ezt a meglévő biztosításunk évforduló napjáig megtehetjük)    
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest