2022.05.17.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

“Hilton-projekt” Madárhegyen a Barackmag utcában…Lesz-vagy sem beton monstrum ?

5 min read

A Védegylettel közösen az alábbi kérdést tettem fel Újbuda Önkormányzatának, azon belül is a Polgármester úrnak:

A Védegylettel közösen kérdezem, hogy mi zajlik a Barackmag utcában. 2011 óta feszültségforrás a Barackmag utcában engedélyezett szállodaépítési projekt. A civilek nem lettek érdemben meghallgatva, pedig csak annyit szerettek volna elérni, hogy környezetbarát, környezetbe illő projekt valósuljon meg. Tavaly fellélegeztünk, mert az ingatlan eladásra lett meghirdetve, viszont most azt látjuk, hogy a hirdetés lekerült a portálról és mozgolódás van a területen. Mérnek, kitűznek, mobil WC-t telepítenek. Mit tud erről az önkormányzat, mégis megépül a betonmonstrum szálloda?

Lehet, hogy egy kép erről: étel és szabadtéri

Íme a témában elküldött válasz a kérdésre:

“A Rupphegyi Ingatlanfejlesztő Kft. 2012. 05. 23-án kérelmet nyújtott be – az akkor még a hivatalunkban működő építésügyi hatósághoz – egy 120 egységes apartman szálloda és sportközpont építésére vonatkozóan. A „Hilton Projekt”-ként emlegetett beruházásnak valójában nincs köze a Hilton Cégcsoporthoz, a név társítása valószínűleg azért kövezett be, mivel a kezdeti tervvázlatokon szerepelt a HILTON Buda Hills Residence felirat.

Az építési engedélyezési eljárást a telek beépítési paramétereinek, az épület funkciójának és a beépítés településképi és építészeti kialakításának (az épület környezetbe illeszkedésének) előzetes tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezési eljárás előzte meg. A beruházás terveit Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Településrendezési és Építészeti-műszaki Tervtanácsa engedélyezésre ajánlotta. Az 5 évig tartó elhúzódó eljárásban ügyfélként vett részt a Védegylet Egyesület, mint civil szervezet. Ügyféli jogával élve beadványokat, fellebbezéseket nyújtott be, betekintett az iratokba. Mivel az építési engedély iránti kérelem mindenben megfelelt az érvényben lévő jogszabályoknak, az országos és a helyi előírásoknak, ezért a Rupphegyi Ingatlanfejlesztő Kft. a Törökbálinti út – Barackmag utca között húzódó 1522/12 (kérelem benyújtásakor 1522/10) hrsz. alatti ingatlanra tervezett 120 egységes apartman szállodára és sportközpontra 2017. 06. 09-én építési engedélyt kapott, mely határozat 2017. 07. 15-én jogerőssé vált. Ezen időponttól kezdődően építtetőnek 2 + 5 év áll rendelkezésére a beruházás megvalósítására.

A 2021. február 01. napján megtartott helyszíni szemlén kivitelezési tevékenység az ingatlanon nem volt tapasztalható, egy mobil WC valóban kihelyezésre került. A 1522/12 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosi körében nincs változás, a 2021. 02. 01-én lekért tulajdoni lap alapján továbbra is a Rupphegyi Ingatlanfejlesztő Kft (1133. Budapest, Gogol u. 15.; ügyvezető: Gubijev Zoltán) a telek tulajdonosa.

Az ingatlan területére vonatkozó kerületi építési szabályzat az építési engedély kiadását követően megváltozott. Az engedély kiadásának idején hatályban lévő szabályozás (54/2013. (XI.27.) XI. ÖK rendelet) az ingatlan beépítését a funkciótól függően differenciáltan szabályozta. Ez alapján az ingatlanra lakó rendeltetés esetén 15% beépíthetőség, 7,5 méter építménymagasság és 0,4-es szintterületi mutató vonatkozott, nem lakó rendeltetés esetén pedig 25% beépíthetőség, 10,0 méter építménymagasság és 1,0-es szintterületi mutató volt az előírás. (A 2017-es építési engedély kérelemre, mivel a kérelem nem lakó funkcióra irányult, a magasabb mutatók vonatkoztak.)

Ezt a differenciálást szüntette meg a 43/2018. (XII.4.) XI. ÖK rendelettel elfogadott és ma is hatályban lévő építési szabályzat, amely funkciótól függetlenül 15%-os beépíthetőséget, 7,5 méter épületmagasságot és 0,4-es szintterületi mutatót írt elő.

Ezek a megváltozott (csökkentett) beépítési mutatók hatályos építési engedély esetén nem relevánsak, csak abban az esetben lennének alkalmazhatók, ha új engedélyezési eljárás lefolytatására kerülne sor.”

Fentieken túl kértem az adott terület önkormányzati képviselőjét, Keller Zsoltot illetve az ilyen típusú egyzetetésekben jártas önkormányzati képviselőasszonyt, Orosz Annát, hogy kezdjenek tárgyalásokat az ingatlan tulajdonosával, és próbáljanak meg minél kedvezőbb, utólagosan kialakított feltételeket elérni nála. Sajnos kiadott építési engedély birtokában csak a tárgyalás technikában bízhatunk, mert utólagosan ha bármit megváltoztat az Önkormányzat az ingatlan tulajdonos szempontjából hátrányosan, akkor kártérítési felelősséggel tartozik, ami összegszerűségében igen magas is lehet.

Ez az ügy is azt mutatja meg számunkra, hogy az építési engedély kiadása előtt kell az itt lakók érdekeit képviselve minél kedvezőbb feltételeket kialakítani, vagy ki sem adni az építési engedélyt, mert akkor még vannak eszközeink, de ha nem köti feltételekhez az Önkormányzat, vagy kiemelt beruházás esetén a kormány az engedély kiadását, akkor az utólagos egyezkedés már legjobb esetben is a kármentés kategóriája, ha egyáltalán sikeres lesz. Személy szerint bízom Orosz Anna és Keller Zsolt tárgyalásának sikerében, hiszen Anna épp a napokban sikeresen zárt le három ingatlanfejlesztővel hasonló utólagos engedmények kicsikarását megcélzó tárgyalást. (Erről a Lokálpatrióta és az Újbuda weboldal is beszámolt.)

A fejleményekről, a tárgyalások eredményéről természetesen be fogok számolni…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest