2022.06.27.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Van vagy nincs hiány, mire jut és mire nem ? Újbuda idei költségvetése

11 min read

Vajon sikerült-e kigazdálkodni a Polgármester úr által többször is említett, a kormány különböző elvonásai miat (iparűzési adó, parkolási díj, stb) keletkezett hiányt ? Erre kerestem a választ a lezárt idei költségvetésben, összehasonlítva a tavalyi költségvetéssel.

Ha lentebbi két költségvetési rendelet mellékleteinek fő számait nézem, akkor 2020-ban 29.7 Milliárd forint volt a tervezett kiadás, 2021-ben 28,1 Milliárd forint.

Ez elsőre azt mutatja nekem, hogy akkor nincs baj 2021-re hiszen a kiadásokat a bevételi oldallal hozzák összhangba, és ezek szerint idén 1,6 milliárddal kevesebbet költünk ugyan, de mivel Polgármester úr az elvonások és a járvány okozta kiadásokat több mint 8 milliárd forintban jelölte meg, így elsőre biztató, hogy ez nem érzékelhető a tervezett kiadásokban.

Még ennél is biztatóbb a kép, ha a költségvetési bevételek sort nézzük, hiszen 2020-ban ez 25,7 milliárd volt, míg 2021-ben ez ismét 25,7 milliárd… Kérdés miből sikerült többlet bevételt kialakítani, fentebb említett, 8 milliárd forint jelentős részét (cirka 6 milliárd) kitevő bevétel kiesést eredményező elvonásokhoz?

Ehhez a bevétel tábla részletezett adataiba kell beletekinteni. Mindjárt az első sor az Önkormányzat működési támogatása kp-i (gondolom ez központi akar lenni rövidítve) költségvetésből. (nekem ez azt jelenti, hogy ez állami támogatás, legalábbis a központi költségvetés szó nekem erre utal. Ez 2021-ben 6,3 milliárd Ft (nem mellesleg 2020-ban is volt ilyen tétel 4,7 milliárd Ft értékben.

Ha az én értelmezésem helyes, akkor úgy tűnik született megállapodás a kormány és az Önkormányzat között, és a költségvetési támogatás nagyjából annyi, mint ami bevétel kiesésként jelölt meg az önkormányzat az elvonások miatt.  Persze lehet, hogy ennek a 6,3 millird forintnak egy része vagy akár az egész egészen más célból került az önkományzathoz, de itt lkőlént a legfontosabb, hogy ez a tétek megjelent, erősíti a költségvetést.

Annak érdekében, hogy biztosra menjünk értelmezések tekintetében, megkérdeztem az önkormányzat gazdasági biztottságának elnökét, Erhardt Attilát, míg a másik oldal tekintetében Junghausz Rajmund önkormányzati képviselőt. Még nem érkezett válasz egyik részről sem, de amint ez megtörténne, azonnal meg fogom jelentetni, hiszen a Lokálpatrióta kizárólag a tisztánklátásra törekszik. Természetesen ahogy eddig is, most is teljes egészében, vélemény hozzáfűzése nélkül, mert a kerület lakosait, a Lokálpatrióta olvasóit továbbra is felnőtt embernek tekintem, akik képesek kialakítani véleményüket, képesek meghozni saját döntéseiket minden oldalról kiadott, megjelentetett információk alapján.

2020 költségvetése

2021 költségvetése

Tovább olvasgatva 2020 és 2021 bevételi tervét az látjuk, hogy jelentősebb eltérés a Közhatalmi bevételeknél van, cirka 3 milliárd forint az eltérés. Ismereteim szerint közhatalmi bevétel elsődlegesen az iparűzési adó, az építmény és telekadó, kisebb részben az idegenforgalmi adó, a gépjárműadó önkormányzatra eső része és egyéb közhatalmi bevétel.

HA a főtábla bevételeit megnézzük a részletezőben is, akkor egyértelműen látható, hogy 2,2 milliárd forinttal kevesebb az iparűzési adó bevétel, az építmény és telekadóból származó bevétel pedig stagnál (ez érthető, hiszen az emelést megtiltotta a kormány)

Mivel a kormény 2021-ben is Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alapba forgatja az Önkorményzat gépjárműadóból rá eső részét, így a 2020-as kimutatás szerint ebből 610 millió Forintos bevételkiesés származik.  Akkor nagyjából ebből a két tételből össze is áll az a 3 milliárd forintos hiány 2020-hoz képest, amit a 2021-es költségvetés főtáblája mutat.

Marad tehát a kérdés, a 2021-es költségvetésben 6,3 milliárd forint központi költségvetésből érkező támogatás ezt igyekszik-e pótolni, vagy itt csak a 2020-as 4, 7 milliárdos központi támogatás és a mostani 6,3 milliárd közötti különbözet, azaz 1,6 milliárd szolgál-e erre. Ha nem akkor milyen célból érkezett ez az emeltebb 6,3 milliárd forint.

Remélem a két képviselő válaszából egyértelműen ki fog derülni, hogy akkor most támogatja vagy sem, illetve kompenzálja-e vagy sem a kormány Újbuda önkormányzatát és ha igen milyen célból.

Képtalálatok a következőre: parkolási díj

Ami viszont szószerint meglepett, pontosabban nem is nagyon értem, hogy a parkolási díjból származó bevétel tervezet 2021-ben több, mint 2020-ban, miközben egyenlőre még nem is tervezhető, hogy mikor fog megszűnni az ingyen parkolás. ( Ez cirka 750 millióról 1 milliárd forintra emelkedik nettó) Józan paraszti ésszel ebből két dologra tudok következtetni, vagy úgy tervezünk bevételt, hogy már a tervezéskot tudjuk ez nem fog teljesülni, vagy az ingyenes parkolás feloldását követően olyan parkolási díj korrekciót hajtunk végre, amiből nem csak visszahozható, de még növelhető is, a kisesett parkolási időszak árbevétele. Esetleg az új parkolási zónák kialakításából reméljük a többletet, de szerintem mivel annak még a kivitekezése is hátra van, idén meglepne, ha ebből bevétel kerekedne.

Én nem látok erre értelmes magyarázatot, ezért a kérdést beterjesztem Hintsch György alpolgármester úr jövő heti fogadóóráján.

A többi műkődésből származó bevétel (lakbér, közterületfoglalás, stb) stagnál (ez is érhető, hiszen erre is vonazkozik a díjemelési tilalom, így a 2021-es cirka 200 milliós többlet bevétel egyértelműen a parkolási díj többletből származik amire én nem találtam magyarázatot.

Ennyit a bevételek részről, és nézzük mit látunk kiadások tekintetében.

Képtalálatok a következőre: kiadások

Nagyon dícséretes, elismerésre méltó, hogy a személyi kiadásokon 2021-ben 525 millió FT-ot sikerült lefaragni ( 8.163.881.000 Ft helyett 7.638.872.964 Ft) Ebből a polgármester, alpolgármesterek, képviselők, bizottsági tagok személyi juttatásain megspórolt pénz 40 millió Ft-ot tesz ki éves szinten (223 millió Ft helyett 183 millió Ft)

A dologi kiadásokon is sikerült vágni az Önkormányzatnak (10,8 milliárd forint helyett 9,9 milliárd, azaz közel 1 milliárd forintot sikerült megspórolni)

Sajnos ezt a megspórolt összeg cirka felét viszont el is vitte a működési célú támogatás és a működési célú pénzátadás az államháztartáson belülre, hiszen itt a kiadás növekménye 2020-hoz képest 860 Millió Ft.

Mindezek alapján spórolás ide vagy oda 2021-ben a működési költségek 24,11 milliárd forintra emelkedik 23,57 milliárdról nagyjából tehát 500 millió a működési költség többlet.

Ahogy az várható volt a beruházási és felújítási költségeken kellett kurtítani, ami a valamivel több mint 5 milliárdból (2020) valamivel több mint 3 milliárd lett. Továbbá mintegy 100 millió forinttal növekedett a finanszírozási célú hitelek idei törletőrészleteinek az összege (311 millióból 412 millió)

Akkor már csak azt kell megnézni pontosan mit, miket érint idén a beruházási és felújítási keretek megcsappanása…

Képtalálatok a következőre: beruházás és felújítás

A 2021-es év 519 millió forintos felújítási keretének elvégzendő munkákra bontható számait, fentebb a főtáblák legvégén lehet megtekinteni, ez a 4-ik tábla a 2021-es költségvetési táblázatok, kimutatások tekintetében. Az összegnek közel a fele a GAMESZ vagyonkezelésében lévő intézmények felújítására és útpályák aszfaltszőnyegezésére, járdák felújítására jut. Csak viszonyításként a GAMESZ intézményekre 2020-ban 1,3 milliárd, idén 155 millió jut, tehát ez az év felújítások tekintetében nem a bölcsődékről, óvodákról, szociális intézményekről fog szólni.

És akkor mire nem lesz keret 2021-ben ?

Képtalálatok a következőre: aprkoló

Parkolók építése (mondjuk erre 2020.ban is csak igen szerény 25 millió Ft volt előírányozva.)  Viszont megjelent idén egy 30 millió forintos tétel a parkolási övezetek kialakítására, kérdés ez hány parkoló óra és ezekhez kapcsolódó kiegészítő eszközök telepítésére elég. Az én olvasatomban ez azt is jelenti, hogy ha meg is szűnik idén az ingyenes parkolás, arra nem lehet számolni, hogy ebben az évben a beharangozott, tervezett új parkoló övezetek jelentős mértékben elindulhatnának.

Képtalálatok a következőre: útfejlesztés

Útfejlesztésekre (erre 2020-ban 1,2 milliárd forint jutott, így kimondható a megszorításoknek ez a legnagyobb vesztese) Sajnos a kerületünk útjaira bőven ráférne fejlesztés, de erről most le kell mondani.

Képtalálatok a következőre: park és játszótér fejelsztáés

A park és játszótér kialakítás, fejlesztés az egyik nagy tétel a kiadások tekintetében (135 millió Ft), de ez még így is “csak” a harmada a 2020-as 440 milliónak, így azt gondolom ez is az egyik nagy vesztese ennek az évnek…

Közvílágítás fejlesztése  sajnos erre sincs egyetlen fillér sem az idén, iagz 2020-ban is 30 millió Ft állt rendelkezésre, ami nem tekinthető jelentős összegnek. A helyzetet azért szépíti, hogy a kerületben rengeteg közterület, út, járda fővárosi tulajdonban, kezelésben van, így ott nekik kell fejleszteni a közvilágítást. Persze arról nem tudunk, hogy a főváros költségvetésében Újbudát érintően lett-e erre egyáltalán pénz betervezve.

Képtalálatok a következőre: egészségügyi rendelők akadálym,entesítéseű

Egészségügyi rendelők akadálymentesítésére sem lesz idén egyetlen forint sem, igaz a tavaly erre szánt 10 millió Ft is csak jelképesnek tekinthető. Kérdés hogy áll a kerület ilyen szempontból, egészségügyi intézményeink hány százaléka lett már akadálymentesítve, vagy fordítva mekkora részénél kell még ezt a munkát elvégezni, amire nem mellékesen törvény kötelezi az üzemeltetőt.

Képtalálatok a következőre: térfigyelő lamerarendszer

Térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére sincs idén pénz (tavaly legalább 19 millió rendelkezésre állt), ami rossz hír nekünk, lokálpatriótáknak és jó hír az illegális szemetelőknek, az autórongálóknak, a bűncselekmények elkövetőinek. Az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy a kamerarendszer személyzet nélkül nem sokat ér, és bizony az ezt kezelő személyek számának növelése bér és járulékok oldalon messze nagyobb összeg, mint a tavalyi kamerafejlesztésre elkülönített pénz, ez tehát összetettebb kérdés.

Ami örömteli, hogy Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet kialakítására önkormányzati költségvetésben elkülönített rész közel 4x-re emelkedik (93 millióról 364 millióra), igaz közben a fejlesztési támogatás 1,3 milliárd forintról 350 millióra csökken.

Közösségi emberként megértve ugyan, de szomorúan veszem tudomásul, hogy a közösségi házak fejlesztésére, korszerűsítésére szánt pénz megfeleződik 110 millióról 65 millióra, ami Gazdagrét tekintetében a legaggasztóbb, hiszen az ottani közösségi ház, mint felvonulási épület ki tudja még meddig képes toldozás-foltozás alapon egyben maradni.

Végül külön köszönet, hogy iskoláink intézményvezetőinek megbízási díja 9 millió forintról 19 millió forintra tud emelkedni

Természetesen még rengeteg adatot ki le kehetne emelni, elemezgetni, de reményeim szerint a legfontosabb tételeket meg tudtam említeni.

Akik jobban bele szeretnének mélyülni a főtáblánál 2020 és 2021 költségvetésének kiadási és bevételi tételeibe azoknak íme a részletezők:

2020 részletes

2021 részletes

A 2020-as évi végleges költségvetés 1-12 mellékletét pdf formátumban itt tudja megtekinteni, letölteni:  Mellékletek

A 2021-as évi végleges költségvetés 1-12 mellékletét pdf formátumban itt tudja megtekinteni, letölteni:  Mellékletek

Erhardt Attila Önkormányzati képviselő, egyben a gazdasági bizottság elnökének válasza az általam feltett kérdésre:

Kedves András!

Nem történt megállapodás a kompenzációról, tudomásom szerint még tárgyalás sem volt ebben az ügyben.

A 8 Mrd Ft az alábbi tételekből áll össze. Ezek egy része még csak becslés, hiszen azt nem tudjuk, hogy hányan fogják kérni az iparűzési adó csökkentését.

2020: Iparűzési adó 2020. december 20-i feltöltési kötelezettség megszüntetése: 2,4 Mrd Ft

Gépjárműadó átcsoportosítása: 620 M Ft

Reklámadó eltörlése: 100 M Ft

Idegenforgalmi adó felfüggesztése: 185 M Ft

Közterület használat ingyenessé tétele: 150 M Ft

Parkolási bevételkiesés 265 M F

 

2021: Iparűzési adó csökkentés: 500 M Ft

Gépjárműadó elvonás: 620 M Ft

Reklámadó eltörlése egész évre: 200 M Ft

Idegenforgalmi adó felfüggesztése: 185 M Ft

Parkolási bevételkiesés: havonta 75 M Ft

Szolidaritási adó emelése: 1,4 Mrd Ft többletkiadás Adómértékek, díjak befagyasztása miatti bevételkiesés (ezekkel szerettük volna részlegesen pótolni az állam által elvont bevételeket):

Telekadó, építményadó: 1,2 Mrd Ft

Parkolási várakozási engedélyek: 122 M Ft

Lakás bérleti díjak: 35 M Ft

 

További kérdés esetén állok rendelkezésére.

Üdvözlettel: Erhardt Attila

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest