2022.12.03.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Újbuda polgármesterének válasza a Lokálpatrióta kérdésére, a kerületben tapasztalható túlépítkezés szabályozása kapcsán

7 min read

A Lokálpatrióta és a Védegylet kérdést intézet Újbuda polgármesterének a kerületünkben sok éve zajló meggondolatlan és érthetetlen ingatlanfejesztés, túlépítkezés kapcsán, az ezekkel arányos műszaki és humán infrastruktúra megépítésének, anyagi hozzájárulásának rendeleti úton történő szabályozásáról. Íme a konkrét kérdés és a Polgármester úr válasza:

  1. Ha már nem sikerül a túlépítésnek gátat szabni, akkor a humán infrastruktúrára épülő helyi rendelet alkotással van-e arra lehetőség, hogy a beruházók kötelezhetők legyenek a szükséges, lakos számnak megfelelő, arányos infrastruktúra biztosítására? Egyszerűen fogalmazva, ha nincs meg az egy lakosra meghatározott zöldterületi mérték, az óvoda és iskola férőhelyszám, az orvosi ellátás, akkor ennek biztosítása kötelező legyen!

Dr. László Imre válasza:

A túlépítés megakadályozása, a környezetet figyelembe nem vevő ingatlanfejlesztések elleni küzdelem továbbra is fontos célja az önkormányzatnak, melyet az építési szabályzatok folyamatban lévő módosításai során kiemelt kérdésként kezelünk.

Az ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztések megvalósításának beruházóra történő oktrojálása rendeleti úton nem lehetséges, ilyen tartalmú helyi rendelet alkotására az önkormányzatnak nincs jogszabályi felhatalmazása. A fejlesztésekhez kapcsolódó műszaki infrastruktúra (út-, járda-, közmű- közvilágítás létesítés, park- és játszótér létesítés), valamint humán infrastruktúra (óvodai, bölcsődei, egészségügyi, szociális kapacitás fejlesztés) feladatokba történő ingatlanfejlesztői bevonásra más eszközt kell igénybe vennünk és ezt alkalmazzuk is. Ez az eszköz településrendezési szerződés megkötése, melyben a fejlesztő és az önkormányzat megállapodnak egymással az ingatlanfejlesztéssel összefüggő fenti feladatok átvállalásáról. Az önkormányzati választások óta az önkormányzat több ilyen típusú szerződést kötött és célunk, hogy ezt a gyakorlatot a jövőben is folytassuk.

Aggályok a BudaPart miatt | Újbuda

A Lokálpatrióta szerkesztő-tulajdonosának gondolatai a Polgármester úr válasza alapján:

Azt eddig is tudtuk, de most a Polgármester úr válaszában is megjelenik utalás szinten, hogy az Önkormányzatoktól elvette a kormány rendeleti úton az építési engedélyek kiadásának jogát, így ezen keresztül már több mint egy éve semmilyen formában nem tudja megakadályozni egyetlen kerület vezetése sem, hogy az álatala írányított kerületben mi épülhet fel, akár az ott élők ellenkezése ellenére is. Az önkormányzatoknak mindössze véleményezési jogkör maradt, ami mondjuk ki a “nesze semmi, fogd meg jól kategória”

Megítélésem szerint ez súlyos hiba volt a kormány, a jogalkotók részéről, mert az ingalanfejlesztési lobbik érdekében átnyúlt a kerületek vezetése és az ott élők feje felett, és elvette azok beleszólási jogát saját életük, saját környezetük fejlesztésébe.

Természetesen a független, pártatlan, illetve a kerületben élők és dolgozól érdekében képviselt tényfeltáró újságírás jegyében azt is meg kell említeni, hogy az építési enegdély kiadásának joga fenti váltpzást megelőzően az Önkormnyzatoknál (is) volt, így az elmúlt cirka 30 év összes eddigi önkormányzatának vezetése és a kerület akkori e, főépítészeinek a felelőssége ebben a kérdésben vitathatatlan. Ahogy ezt már kerületünk több önkormányzati képviselőjének is jeleztem, az itt élők jogos kérése, hogy a jelenlegi önkormányzat világítsa át és tegye nyilvánossá, hogy az elmúlt 30 évben a “rendszerváltást” követően 4 éves önkormányzati ciklusokra bontva pontosan milyen építési engedélyek kerültek kiadásra a kerületben az önkormányzat által és melyek történtek a Főváros, vagy a kormány kiemelt beruházásaiként, és ezek közül mi valósult meg, készült el az ingatlanfejlesztés (ismereteim szerint túlnyomó többségük el is készült). Ezen építkezéseknél az építési engedélyek alapján hány darab lakás, illetve milyen alapterületű irodaház épült fel, ezekhez milyen humán és műszaki infrastruktúrális, a fejlesztő által saját akaratából történő fejlesztést végzett el (minimum a felépítendő ingatlanban élők illetve dolgozók ellátása érdekében), és ezeknél az aktuális Önkormányzat milyen, a kerület teljes egészére vonatkoztatható műszaki és humán infrastruktúrális fejlesztéseket követelt meg, vagy ennek hiányában milyen összegű hozzájárulást kért a kerület ilyen írányú fejlesztéséhez. Természetesen ne legyenek illúzióink, kimutatás nélkül is pontosan tudjuk, hogy azért tart kerületünk ott, parkolás, közlekedési, vagy épp óvodai, bölcsödei férőhelyek, egészségügyi elátó rendszerek és egyéb humán szolgáltatások tekintetében, mert vélhetően semmit vagy alig valamit követeltek meg az eddigi önkormányzataink.

Persze ez már a megváltozhatatlan múlt, amin nem tudunk változtatni, de azt gondolom joguk van tudni az itt élő, adófizető porgároknak, hogy kik és milyen mértékben felelőssek azért, hogy a kerület elvesztette “élhető” jellegét, és egyre inkább betondzsungellé változik egy kifejezetten zöld típusú kerületből.

A jövő szempontjából a Polgármester úr által felvetett település rendezési szerződés megkötése az ingatlanfejlesztőkkel az érdekes, amire viszont nem tért ki a válaszából, hogy ez mennyire lehet kötelező érvényű az ingatlan fejlesztőkre, azaz a szerződés megkötésének hiánya gátolhatja-e, leállíthatja-e az építkezést ? Orosz Anna alpogármester asszony az elmúlt időszakban 3 építkezés esetében is elért eredményei ismereteim szerint az Ő attraktív fellépésnek és az ingatlenfejlesztők hajlandóságának, saját akaratukból történt hozzájárulásának az eredménye (azaz nem akart minden áron rossz viszonyba kerülni az önkormányzattal az ingatlanfejlesztő), de de ha a fejlesztő úgy dönt, hogy érvényes építési enegdély birtokában, már pedig ő megépíti az ingatlanokat és semmihez nem járul hozzá, akkor ismereteim szerint jogi eszközei nem igazám lettek volna az Önkormányzatnak. Fenti három építkezésnl sem egyértelmű, hogy arányos fejlesztéseket vállalatk be az ingatlanfejslesztől, vagy valamyenneit, aminek természetesen örültünk, de ez is azt mutatná, hogy azért ez nem egy teljes értékű fegyver az Önkorményzat kezében. Jó lenne tudni mi az igazság tehát a településrendezési szerződés és az ingatlanfejlesztőkre nézve  arányos humán és műszaki infrastruktúrális hozzájárulás viszonyában.

Magam részéről örülök annak, ha ebben nincs igazam, és az Önkormányzatunknak a tepelülésrendezési szerződésen keresztül komoly lehetőségei, fegyvere van az igatlanfejlesztő lobbikkal szemben, de ebben az esetben viszont jogos igényként merül fel, hogy az Önkormányzat tegye nyilvánossá ezeket a szerződéseket minden a kerületben folyó építkezés kapcsán onnantól kezdve, hogy az építési engedélyek kiadásának jogát elvették tőlük. 

Lássunk tisztán abban a kérdésben is, hogy az Önkorméyzat mit tud, mit akar tenni annak érdekében, hogy végre megszűnjön az a gyakorlat, hogy úgy indulnak el építkezések, hogy az ezekkel együttjáró (illetve együttjárónak kellene lennie) műszaki és humán infrastruktúrális fejlesztések elmaradhassanak  vagy csak részben valósuljanak meg, mert ne feledjül az ezekbe az ingatlanokba  beköltözök, irodákban dolgozók is használni kívánják ezt követően a kerület közlekedési útvonalait, parkolóit, óvódáit, bölcsödéit, egészségügyi ellátó rendszerét, stb, így ezzel ellátási és fejlsztési többletet rónak a kerületre, amár itt élőkre, így a minimum, hogy ehhez hozzájárulnak az ingatlanfejlesztők, vagy rajtuk keresztül az újonnan érkezők.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest