2021.12.02.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Újbuda Önkormányzatának javaslata a Galvani Híd budai részének kivitelezése tekintetében a kormány részére

10 min read

BFK Budapesti Fejlesztési Központ Zrt.

Vitézy Dávid

vezérigazgató úr részére

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

 

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) 2021. március 25-i ülésének apropójából szeretnénk összefoglalni Újbuda Önkormányzatának álláspontját az új Duna-híd (a továbbiakban: Galvani híd) és a kapcsolódó úthálózat eddig megismert terveiről. Az alábbiakban összefoglalt álláspontunkat természetesen már több szóbeli egyeztetésen ismertettük a Budapest Fejlesztési Központtal (BFK).

A Galvani utca–Illatos út vonalában megépítendő Galvani híd Dél-Buda, Csepel és Dél-Pest városrészek összekapcsolásával jelentős gazdasági és társadalmi előnyöket biztosíthat Újbuda számára, továbbá a kerület északi részein lehetőséget teremt a közúti forgalom csökkenésére is. Mindezek alapján az új híd megépülése a kerület belső városrészei esetében (Lágymányos, Szentimreváros, Gellérthegy, Észak-Kelenföld) jelentős levegő- és zajszennyezés-csökkenést, a környék élhetőségének javulását eredményezheti.

Az előnyök mellett azonban fontos kockázatot is hordoz a beruházás az Albertfalva és Dél-Kelenföld városrészeket érintő előrejelzett forgalomnövekedésen keresztül. A káros hatások minimalizálása érdekében az alábbi szempontok figyelembevételét kérjük a Budapest Fejlesztési Központtól:

1. A BFK a budai oldalon is megfelelően tájékoztassa a lakosságot a beruházás részleteiről és lehetséges következményeiről, továbbá csatornázza be az újbudai lakosság véleményét is a tervezés folyamatába. A BFK hozza nyilvánosságra az I. szakaszra (Fehérvári út és Gubacsi út között) vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt és a környezeti hatástanulmányt. A BFK hozza nyilvánosságra ezen tanulmányok köz-érthető összefoglalóját is, amelyet az egyeztetések során 2021 február végére ígért Újbuda Önkormányzatának.

2. A lehetséges forgalmi hatásokra tekintettel a BFK vizsgálja felül legalább az I. szakasz budai oldalának engedélyezési tervdokumentációját az alábbi szempontok szerint:

a) Az egyeztetések során „Élhető Galvani híd” néven hivatkozott, a jelenlegi tervekhez képest csökkentett közúti kapacitású változat jelentősen enyhébb forgalomnövekedéssel is járhat, mint a jelenlegi változat megvalósulása. A mérsékelt forgalomnövekedés annak hatásaként érhető el, hogy a tervezők által meghatározott, mérsékelt kapacitáshoz fog igazodni a forgalom, nem pedig a jövőbeni lehetséges legnagyobb forgalomhoz igazítjuk a tervezett kapacitást. Készüljenek tervek és forgalmi modellváltozatok, amelyek tükrözik ezt a szemléletet, és amelyek lehetővé teszik a megalapozott döntéshozatalt a budai oldal úthálózatáról is.

b) A Szerémi út és a Budafoki út Galvani utcától északi irányba haladó szakaszain ne történjen a beruházás keretein belül közúti kapacitásnövelés, és a Galvani út csomópontjai se engedjenek többletterhelést ezekre a szakaszokra. A Budafoki út érintett szakaszát úgy tervezzék meg, hogy a későbbiekben alkalmas legyen villamos (a budai fonódó) fogadására is.

c) A BFK mutassa be a különböző megvalósítható változatokra a forgalmi szimulációk eredményeit, különös tekintettel

• a Szerémi út és a Galvani utca csomópontjának várható forgalmára;

• a Budafoki út és a Galvani utca csomópontjának várható forgalmára;

• a Fehérvári út és az Andor utca csomópontjának várható forgalmára;

• az Andor utca és a Szerémi út várható forgalmára;

• a Fehérvári út, a Tétényi út és a Budafoki út déli szakaszának várható forgalmára az M0-ás autóút várható forgalmi változásának tükrében.

d) A módosított tervekkel egy időben a BFK mutassa be a déli körvasút és az új Duna-híd projektek párhuzamos megvalósítására vonatkozó ütemezési elképzeléseit. Részletesen ismertessék, milyen ideiglenes forgalomszervezési feltételek mellett valósítható meg a két beruházás egyszerre, anélkül hogy a gépjárműforgalom akár évekre megbénuljon a XI. kerületben.

e) A kerület a Fővárossal közösen a jelzőlámpaprogramokat olyan módon felülvizsgáltatja a potenciálisan forgalomnövekedéssel érintett útszakaszokon, hogy a forgalom a sűrűn lakott területen folyamatosan haladjon, és ne a lakott területeken belül (például Andor utcán) torlódjon.

3. A BFK a beruházást olyan projektelemekkel kiegészítve valósítsa meg, amelyek biztosítják, hogy Újbuda lakosságát minimálisan érintsék a lehetséges hátrányok, viszont minél inkább részesülhessenek az előnyökből. Újbuda Önkormányzata az alábbi projektelemekkel látja ezt kivitelezhetőnek:

a) A BFK ígéretének megfelelően a híddal egy időben valósuljon meg a villamospálya kialakítása is.

b) A híd megépülésének idejére a budai fonódó villamos II. üteme is készüljön el a Dombóvári útig, a BFK pedig működjön együtt a Fővárossal és a Budapesti Közlekedési Központtal (BKK) a fonódó Budafoki úton történő minél hamarabbi, Savoya parkig tartó továbbvezetésében. Az Újbuda déli részein újonnan megépült lakóparkok és irodaházak által okozott közúti forgalmi többletterhelést, csak a fonódó villamosvonal további kiépítésével és kerékpáros infrastruktúra kialakításával lehet érdemben enyhíteni.

c) A forgalomnövekedéssel érintett újbudai útszakaszok mentén a beruházás előtt és után végezzen a BFK zajmérést, és az eredménynek megfelelően finanszírozzon passzív zajvédelmi intézkedéseket (pl. nyílászárócsere), ahol szükséges. Az újonnan épített utakon „csendes aszfalt” alkalmazását tartjuk szükségesnek, azzal, hogy a beruházással egyidőben a BFK finanszírozza az Andor utca kopórétegének cseréjét csendes aszfaltra, valamint más zajvédelmi beruházásokat. A Fehérvári út és a Galvani utca kereszteződésében a villamosok vágánykereszteződéseit az elérhető maximális zaj- és rezgéscsillapítás mellett építsék ki. Az Etele út és a Fehérvári út kereszteződésénél alkalmazotthoz hasonló műszaki megoldások Újbuda Önkormányzata számára nem elfogadhatóak.

d) A BFK az ígéretének megfelelően a beruházás keretében valósítson meg a Galvani utca mentén 20 méter szélességben zöld sávot, emellett a beruházással érintett lakóövezetben, így az Andor utcában és a környező lakóövezetben is magas színvonalú zöld fejlesztéseket végezzen el. A zöldterületen belüli funkciókról konzultáljon a helyi lakossággal és Újbuda Önkormányzatával. A Galvani utcában törekedni kell az építési területen már meglévő fák megőrzésére, akár a tervek szükségszerű módosításával.

e) A BFK a kiviteli tervek és a kivitelezés során vegye figyelembe az Újbuda Önkormányzata által megrendelésre kerülő Duna-parti zöldfelületi koncepciótervet, valamint vállalja a sétány Hengermalom út és Kondorosi út közti kivitelezését a híd megépítésével egy időben.

f) A kerékpáros infrastruktúra épüljön ki a Fehérvári út és az Egér út között is.

Végezetül még egyszer szeretnénk kiemelni a döntéseket megelőző, valódi párbeszéd fontosságát a Galvani híd kapcsán a fejlesztéssel érintett budai területeken az érintett lakókkal, civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel. Egy új híd építése rengeteg előnyt biztosít a főváros egészének és az érintett kerületeknek is. Ugyanakkor valódi konszenzus akkor tud születni a fejlesztés kapcsán, ha minden érintett szereplő érdekei megjelennek és érvényesülnek a tervezés, illetve a megvalósítás folyamata során.

Bízva a további együttműködésben!

Budapest, 2021. március 23.

Üdvözlettel:

Dr. László Imre 

polgármester,

Orosz Anna

alpolgármester

Szerkesztői gondolatok: 

  • Az Andor utca – Egér út pandémia előtti leterheltségét a kerület szekértői és az itt élők is pontosan ismerik, adott időszakokban az ottani araszolgatást nem kell bemutatnai. Ebből viszont az is egyértelmű, hogy nem tud, nem lehet olyan változatot bemutatni a Galvani híd kapcsán, ami ne ontana rá további megterhelést erre a szakaszra és ne lehetetlenítené el az azon történö közlekedést adott napszakokban, még a legkisebb változat esetén is. Itt tehát nincs jó megoldás a Galvani híd megépülésével. Illetve erre lett volna megoldás minimum az Andor utca szakasz végéig a földalatti elvezetés. Ez alapján kiváncsian várom és gondolom nem csak én a 2/c pontban említett forgalmi szimulációkat, hiszen elképzeéhetetlennek tartom, hogy ne legyen az adott pontban említett csomópontokban többletterhelés.
  • Kerékpáros infrastuktúrától aligha várhatunk csodákat az újonnan épülő illetve megépült ingatlanoknál, hiszen az eddig átadott ingatlanoknál is a parkolási problémák merültek fel és nem a kerékpártárolásé. Láthatóan ezekbe az ingatlanokba beköltözök több autóval érkeznek családonként és azokat aktívan használják (tehát Galvani hídtól függetlenül is foxlamatosan növekszik a kerület közlekedésének terhelése, az az ingatlanfejlszetésekkel nem tartanal lépést az szükséges műszaki és humán infrastruktúrális fejlesztések), ezek jelentős része aligha fog áttérni kerékpáros közlekedésre látva a kerület forgalmi problémáit. Ma jellemzően nagy a Budapesten és környékén belüli mobilitás munkahely szempontjából, így nem életszerű, hogy autók vagy tömegközlekedés helyett majd kerékpárokkal fognak többségében munkába járni Újbudáról Angyalföldre, Újpestre, és még sorolhatnám. Az élelmiszer és vegyiárú típusú nagybevásárlások sem  jellemezően a lakóhely környékére koncenrtálódnak jellemzőbb a munkahely környéki és méginkább a bevásárló központok, ami szintén nem képzelhető el kerékpárral. A kerület teljes lakosságának számához mérten a kerékpározás jellemzően inkább a szabadidős tevékenységhez kötődik, mint a napi életvitelhez, és ezt támasztotta alá az is, hogy a Karácsony Gergely kezdeményezésére kiépített kerékpárutak Újbudán igen csak szerény mértékben voltak kihasználva, viszont elvettek egy teljes sávot főutakon forgalmi dugót okozva. Igen csak sűrűn volt megfigyelhető az is, hogy a kerékpár sávok helyett, továbbra is a mellettük lévő járdán kerekeztek, mivel nem merték bevállalni a főútvonalon a buszokkal is tarkított közlekedésben a részvételt. A kerékpársáv a jobbra kanyarodás és persze a szabálytalan parkolsok miatt is, egy szlalom pálya lett, ami életveszélyes lehet a kerékpárosok szempontjából. Alapból hibás koncepció a kerékpársávokat főútvonalakra építeni, ahelyett, hogy ezekkel párhuzamos mellékutcába terelnél. Meglátásom szerint kerékpárutak kiépítése nem fogja érzékelhető módon befolyásolni a Galvani híd által a kerületre zúduló többlet forgalmat, terhelést.
  • Azt gonodlom vannak kétségkivül jó meglátások és elvárások Újbuda nyílt levelében, de az alapvető probléma megoldására sajnos ez sem alkalmas a Galvani híd kapcsán, ez inkább csak sebkezelés a szükséges műtét helyett. És természetesen ne akarjunk mindent a híd projektre hárítani, hiszen a híd nélkül is már áldatlan állapotok vannak a kerületet közlekedésében és parkolási lehetőségeiben is a sok éve tartó meggondolatlan és feltételekhez sem kötött ingatlanfejésztések miatt. Évtizedes lemaradásokat nem lehet elvarni egy híd projekt kapcsán. Amíg csak bezszélünk róla, hogy Újbuda megtelt, de semmit nem teszünk a további beépítéseknek legalább a csökkentése érdekében, addig Újbuda élhetetlen kerületté válik, sőt már vált is Galvani híddal meg nélküle is.
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest