2022.10.05.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Fokozott jelenlét, de nem a büntetés a cél ! Sokkal erősebb kommunikáció, párbeszéd lakossággal…Interjú Kozma Leventével a Közterület Felügyelet igazgatójával.

13 min read
Folytatódik a Lokálpatrióta interjú sorozata kerületünk életét befolyásoló emberekkel, többek közt képviselőkkel, politikusokkal, köztisztviselőkkel, civil szervezetekkel. Mai interjúnk vendége Kozma Levente volt az Újbudai Közterület Felügyelet nem rég kinevezett új vezetője. Az itt lakók életét megnehezítő problémákról, felmerülő lakossági igényekről, megoldási lehetőségekről beszéltünk, és persze arról is, hogy mit kér Ő tölünk, miben számít az együttműködésünkre. Az interjú első kérdése technikai problémák miatt nem került fel a videofelvételre, ezért ezt itt külön írásban is kiemelném, íme az első kérdésem Leventéhez:
 1. Sajnos egyre több helyen érzékelem (Gazdagréten a Kaptárkő-Rétköz sarkán már akár napi gyakorlatnak is mondhatom, hogy a járda és a szerviz út és a Rétköz utca közötti másik járda szakasznál kialakított, a gyalogos átkelőhely (zebra nélkül) meghosszabbított vonalán leparkolnak autóval, általában késő délután, és innentől a babkocsis anyuka és a mozgássérült nem tud felmenni a buszmegállóhoz, mivel pont arra a részre parkolnak, ahol a járdaszegély le van lapítva az Ő érdekükben. Kinek kell szólni, ki intézkedhet ilyenkor, hogy a gépjármű tulajdonos hagyja szabadon az ilyen területet, illetve nem lehetne ezekre felfesteni a járműforgalom elől elzárt terület jelzést ? Egyáltalán jól gondolom, hogy az ilyen területen a kressz tiltja a parkolást, hiszen ez annak felel meg, mintha a zebrára parkolna, vagy fel kellene festeni ide a zebrát ? 
A babakocsival közlekedők és a mozgássérülteknek részére különösen jó, de még nekünk mezei gyalogosoknak is, hogy Levente ebben a kérdésben már intézkedett is, az illetékes szervezete is bevonva ezeken a helyeken hamarosan megjelennek azok az útburkolati jelzések, amelyek picit hasonlítanak a közlekedés elöl elzárt területek útburkolati jeleire, de ezek sárga színűek, még inkább figyelem felhívóak, ezeken áthaladni lehet, de rajtuk megállni, várakozni tilos. Reményeim szerint idén ősszel már sehol nem kell a mozgásukban bármilyen szinten is korlátozottaknak komoly kerülőt tenni ahhoz, hogy használni tudják rendeltetésszerűen a járdáról történő fel és lemenetel lehetőségét. Az interjú közel egy órás, és csak javasolni tudom, hogy egyszer szánjon időt mindenki ennek megtekintésére, hiszen itt élünk, számunkra is fontos, hogy miként lehet közösen a Közterület Felügyelettel élhetőbbé, biztonságosabba, tisztábbá varázsolni az otthonaink környékét. Az interjút visszanézve én izgalmasabbnak találtam Levente válaszait, mint valamelyik szappanopera aktuális részét, na csak mert nagyjából hasonló hosszúságról beszélünk.   Az érdeklődés felkeltése céljából íme, milyen kérdéseket küldtem al Leventének, amiről aztán a videóban beszsélgettünk : Parkolási kérdés csokor ?  
 1. ezt lásd fentebb, amit már idéztem, mivel technikai okok miatt ez lemeradt a felvételről…
 2. A járdára történő parkolás úgy tudom akkor megengedett, ha azt tábla jelzi, de ha meg is engedi, akkor a gyalogosok számára előírt 1,5 méter az erőseb szabály, vagy a parkolást megengedő tábla. Mi van ilyenkor? elegendő-e azt mondani az autósnak, hogy különben kilógna a jármű, a tábla meg megenged. Ilyen esetekben mire terjed ki a jogköre egy közterület felügyelőnek ?
 3. Gazdagrét két általános iskoláját érintő a kérdés, de van egy olyan érzésem, hogy ez nem egyedi probléma a kerületben. A szülök rendszeresen behozzák autóval a gyereket az iskola kapuig, ott akár ideiglenesen villogva még az utcán is parkolnak akadályozva a forgalmat, vagy akár egy az egybe ráállnak középen a gyalogosoknak fenntartott kaptató sétányra. Mindkét iskolának van bejárata a szerviz út felől, nem lehetne erre akár a Ti segítségetekkel, vagy Önkormányzatot bevonva megoldást találni, hogy az iskola nyissa meg azokat a kapukat, majd ezt követően az átmenő utcákról tereljük ki a felesleges iskola miatti átmenő forgalmat. Ráadásul ebben a két utcában mégha ideiglenesen is, de rengeteg parkolót foglalnak el így a nem itt lakók. Az ott élőkben már az átmenő utca sorompós lezárása is felmerült, így csak engedéllyel lehetne behajtani, ami tudom messze nem csak Önkormányzati kérdés. Tudtok-e ebben segíteni, akár nevelő célzatú reggeli és koradélutáni jelenléttel, ahol együttműködést kérhettek az odaérkezőktől a szerviz útra terelésre.
 4. Építkezéseknél rendszeres, hogy közterület foglalási engedéllyel lezárnak parkolókat nem kis mértékben, majd ezt követően az utcán parkoltatják újabb parkolók elvételével a teherautóikat. Tudja-e ellenőrizni a Közterület Felügyelet, hogy annyi parkolót sajátítanak-e ki, amennyire engedélyt kapnak, és tudsz-e intézkedni, hogy akkor ott parkoltassák a szállítójárműveiket, és ne az utca másik oldalán.
 5. Az ott lakók egyre jobban féltik a zöld területeket, az ilyen helyekre történő parkolással szemben lesz-e zéro tolerancia.
 6. Hogyan működik nálatok a járőrözés. Van-e például rendszeres gépjárművel történő bejárás, amikor pl. a mozgássérült parkolóknál ellenőriztek, hogy jogos-e az ott parkolás, van fenti példám alapján, hogy ráparkoltak-e arra a részre, amin a mozgássérültnek , babakocsisnak kellene feljutni a járdára.
  Köztisztaság  
 1. Mit tudtok tenni abban az esetben ha reggelre virradóra azt tapasztaljuk, hogy egy ágy, egyéb bútorok, ne adj isten veszélyes hulladék kerül ki az utcára, többnyire társasházak elé. Lehet-e , érdemes-e ezt felétek bejelenteni, hiszen egyre több a kamera, tudtok-e ezalapján intézkedni azzal szemben, aki a közterület hulladéklerakónak használja ?
 2. Nem csak köztisztasági tekintetben, de ott különösen igaz, hogy intézkedhettek-e olyan közterületen, ami nem önkormányzati (főváros, BKV, BKK, MÁV, Volán stb), így például a busz megállókban történő folyamatos és nem kis mennyiségű szemetelés, csikk eldobálás esete. Jut-e majd arra kapacitás, hogy a munkatársaid erre is figyelni tudjanak, hiszen a legkönnyebb tetten érni az ilyen típusú szemetelést
 3. 3. évante csak egyszer probléma szerencsére, de mit tudtok tenni a lomtalanításnál a lomisokkal szemben. Nektek kell bejelenti a lomisok jelenlétét, foglal tábláikat, esténkénti „zajongásukat”. Hagy ne mondjam hány parkolót foglalnak el, miközben sokszor maga a kihelyezett hulladék is parkolókat foglal le. Mint volt rendőr, várható-e tőled az eddiginél sokkal határozottabb fellépés ne csak ebben, hanem általában. Gazdagrét és környékéről tudok egyértelműen nyilatkozni, de szerintem a kerület más részeire is igaz, hogy egyértelműen a többség határozottabb fellépéseket vár tőletek, a rendőrségtől és a polgárőrségtől is.
 4. Nálunk már alakulgatnak a lokálpatrióták megmozdulásai és önerőből elkezdődött virágládák felállítása, kihelyezése, többek közt zöld területek megóvása érdekében a parkolás elől. Hogyan védheti sajt közvetlen környezetét egy lokálpatrióta úgy, hogy közben ne ütközzön szabálysértésbe, hiszen ezek a ládák is gondolom közterületre kerülnek. Hogy tudnak a lelkes itt élők együttműködni veletek ebben vagy akár bármilyen más kérdésben.
  Hajléktalan probléma  
 1. Amennyiben hajléktalan verbálisan vagy akár fizikálisan a járókelőt molesztálja koldulással egybekötve, vagy anélkül, akkor mit tehet az állampolgár. Ha telefon hív titeket a helyszínről, akkor elsőbbséget élvez-e, és igyekeztek azonnal munkatársat küldeni a helyszínre, hiszen a bejelentő gyakorlatilag tetten érte az illetőt, így számotokra tud tanúvallomást tenni az atrocitás tényéről, jellegéről.
 2. Közlekedési eszközökre felszálló, mondjuk ki saját vizeletében, ürülékében bűzlő, koszos, akár élősködökkel ellátott ruházatú személyekkel szemben kinek kell, ki tud fellépni, ha mondjuk a jármű vezető ezt nem tenné ? Nektek mire van jogkörötök ilyen esetben. Az természetesen csak hab a tortán hogy minden bizonnyal nem rendelkezik jeggyel, bérlettel, mi viszont megvettünk ezzel egy szolgáltatást.
  Egyéb  
 1. Tervben van olyan információs anyagok, pr cikkek, akár oktató videók elkészítése, amivel picit taníthatnánk az itt élőke, hogy mit lehet, mit illik, és hogyan kellene nekünk is részt venni közterületeink megóvásában, Ebben civilek eszközökkel is támogatnának, no meg részvétellel.
 2. Mi minősül közterület foglalásnak ? A koldus, ha mozgásban koldul, akkor közterületet foglalt ? Utcai amatőr zenészek, itt mi a helyzet, én támogatnám őket ugyan, de mit mind erről a jogszabály. A hajléktalan életvitelszerű közterületen tartózkodása közterület foglalás ?
 3. Járványhelyzet van és korlátozó intézkedések, és láthatóan egyre nagyobb a fertőződés. Ebben a helyzetben milyen jogkörötök van a korlátozó intézkedések betartatására ? Egyáltalán foglalkoztok-e ezzel ?
 4. Tervezel-e az önkormányzat mintájára akár online lakossági fogadóórákat, ahol közvetlenül szembesülhetsz a problémákkal a kerület különböző részein ?
 5. Kérheti-e az állampolgár a munkatársaid segítségét, ha valamilyen problémát észlel, és épp ott Közterület felügyelő jelenkétét észleli. Várhatnak-e ilyen formában aktív segítséget tőletek az itt élők.
Külön szeretném kiemelni, ami többször is elhangzott a riportban, miszerint Levente nagy hangsúlyt fektet és ezt kéri a munkatársaitól is a velünk folytatott kommunikációra. (Marketing-kommunikációs szakemberként, ezt maximális meg tudom erősíteni) Igen, ha tudunk értelmesen beszélni problémák vagy akár szabálysértések esetén is a szabályszegőkkel és mi, akár akaratunk ellenére is szabályszegők is tudjunk belátással és emberi módon kommunikálni a munkájukat végző közterület felügyelőkkel. Így másként élhet meg egy adott helyzetet mindkét oldal, és van remény arra, hogy a szabályszegő nem lesz cselekménye alapján visszaeső kategória. Nagyon szeretné Levente erősíteni a lakossággal történő kommunikációt szervezeti szinten is, így igyekszik minél több kerületi facebook csoportban személyesen is jelen lenni, és minden olyan kérdésre, amiben érintett a Felügyelet azonnal válaszokat adni és szükség esetén intézkedni. Rövid időn belül pedig elindítja az online és/vagy személyes fogadóórákat is, hogy a problémáinkkal bátran keressük. Levente hisz a a preventív, megelőző intézkedésekben, így igyekszik munkatársaival minden kerületi rendezvényen majd részt venni, ha kap meghívást és bemutatni a kis csapatuk munkáját, vagy épp játékos formában megismertetni már a gyerekekkel is, hogy miként cselekedjünk adott helyzetekben. Amiben nulla tolerencia van, az kábítószer terjesztés, az utcai atrocitások, az állampolgárok bármilyen típusú vegzálása mások által. Ahogy a riportban is jelezte, bátran forduljunk a kollégáihoz, ha azt észleljük, ne adj isten átéljük, hogy a normális életvitelünkben akadályozva vagy akár veszélyeztetve vagyunk. A Közterület Felügyelet nagyon aktívan együttműködik a kerületi Rendőrkapitánysággal és a Polgárőrséggel is, igazoltatási jogosítvánnyal is rendelkeznek, így gyors és szakszerű fellépést ígérnek a mi megsegítésünkre. Ennek egyik eleme  a fokozott jelenlét a közterületeken,  A budaörsi úti virágpiacon az ott élők örömére már mondhatjuk heti rendszerességgel vannak összevont akciók, és igen tudjuk, látjuk, hogy amint akár csal 10 perc egészségügyi szünetre elmennek a kollégák, szinte vírusszerűen lepik el azonnal az újabb szabálytalanul parkoló autók a környéket, nem beszélve a kresz egyéb szabályait is súlyosan megszegőket. (tegyük hozzá, hogy az ott szabálytalankodók közel sem csak újbudai lakosok) Levente ezt a sziszifuszi harcot sem adja fel, és addig fognak odajárni a kollégái, rendőrökkel, polgárőrökkel megerősítve, amíg a nem jogkövető módon eljárok be nem szüntetik az ilyen típusú tevékenységeiket.  A lokálpatrióta szerkesztő-tulajdonosaként szeretném kiemelni, hogy jómagam is naponta közlekedve a Kelenföldi pályaudvar aluljárójában érzékelhetően javult, ha nem is tűnt el az ott közlekedő embereket vegzálók, erőszakosan koldulok, sőt sajnos a kábítószer hatása alatt álló emberi roncsok jelenléte. Ezt én egyértelműen a fokozott ellenőrzéseknek és eljárásoknak tudom be, és csak biztatni tudom az itt élők nevében a hatóság embereit, hogy az ilyen célú tevékenységüket továbbra is gyakorolják ezen a helyszínen. Mint a riportból is kiderül az itt anno összesereglet “érdekes” csapat tagjainak többsége nem újbudai lakos, többnyire vidékről érkeztek és szállták meg a pályaudvar környékét, másokat terrorizálva, vagy tevékenységükkel más emberek jóérzését sértve (elsődlegesen az ott végzem a dolgom, ahol épp akarom jelenségre gondolok) A riport alapján én egy lendületes, határozott fellépésű, de ugyanakkor nem a büntetést előtérbe helyező, lakó-, állampolgár barát, segítőkész embert ismertem meg, pontosan olyat, amilyenre a kerületben élők vágynak. Van végre egy olyan vezetője a kerületi Közterület Felügyeletnek, akiről tudhatjuk, hogy nem lesz terhes a számunkra, aki nem pénzbehajtó tevékenységre szakosodik, viszont biztosak lehetünk abban, hogy ha problémába ütközünk, vagy akár atrocitások érnének minket, akkor ott lesz és segítőkezet nyújt. A rendőrségen szerzett sok éves tapasztalata ebben segíti is, és pont a személyének köszönhetően tovább javul a kerület Közterület Felügyelete és a Rendőrség, Polgárőrség kapcsolata. Ezúton is sok siker kívánok Leventének a munkájához minden kerületünkben élő és/vagy dolgozó alapvetően jogkövető állampolgár nevében, magunktól, Civilektől pedig azt kérem segítsük a munkáját azzal, hogy igyekezzünk békében és harmóniában élni más emberekkel és a környezetünkkel, tiszteljük mások véleményét, segítsük az idősebbeket és védjük meg a gyermekeinket (nem csak a saját gyermekünket), lépjünk fel közösen azokkal szemben akik nem képesek a közösség érdekei mentén élni az életüket, különös tekintettel a másokat (ideértve az állatokat is) bármilyen módon bántalmazókkal, erőszakoskodókkal, kábítószer terjesztőkkel és fogyasztókkal szemben. Nem nekünk kell intézkedni, de erkölcsi felelősségünk és kötelességünk, hogy közöny helyett legyen bátorságunk például a közterület felügyelők segítségét kérni, akik szükség esetén azonnal riasztják a többi illetékes hatóságot is. Védjük meg a kerületünket, védjük meg a mindennapjainkat, legyen minden nap biztonságos, tiszta környezettel övezet és örömteli, de ehhez nem elég Levente segítő keze, ehhez Mi is kellünk.

Video interjú Kozma Leventével

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest