2021.11.27.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

A Bikás piac és Kelenföld városközpontjának rehabilitációja, legalábbis a tervasztalon… a területre azonban nem állami vagy önkormányzati beruházást terveztek

9 min read

Az epiteszforum.hu oldalon jelent meg egy impozáns terv a Kelenföldi városközpont rehabilitációja kapcsán,ami Hardi-Kölcsey Emese munkája és hallgatói terv címre hallgat.

Az Építészforum oldalán leírtak szerint ez a pályamunka Breuer Marcell Diplomadíj – mesterfokozatát kapta

Amit rögtön érdemes leszögezni, hogy a Tétényi úti üzlethéz területének eladása pályázati felhívásban jelent meg értékesítésre, így azt kizárhatjuk, hogy a két tulajdonos, a Főváros és Újbuda Önkormányzata lenne a háttérben a fejlesztő, megbízó, hiszen ebben az esetben nem írtak volna ki pályázatot a terület eladására. Ez viszont azt is jelenti, hogy ezt az egyébként tetszetős munkát nem tekinhetjük úgy, mintha majd ez épülne itt meg, hacsak nem dönt úgy a pályázaton nyertes, hogy miután megvette a területet, egyben felkéri Emesét a terve megvalósítására.

A másik számomra kissé furcsa és meglepő tény, hogy vajon Emese nagyon gyorsan dolgozik és a cirka egy hónapja meghírdetett pályázat adott neki ötletet a vizsgamunkára, vagy esetleg már a pályázati felhívás előtt tudta, hogy a terület értékesítve lesz, ezért érdemes ezzel a témával foglalkozni. Természetesen az a véletlen egybeesés sem zárható ki, hogy a pályamunka ötlete és a terület értékesítésének kiirása egymástól függetlenül, szinte egyidőben történt.

De lássuk inkább a tervet, amit teljes terjedelmében, vágatlanul veszek át az építészfórumról, és ami természetesen fentebb az epitesztforum.hu szóra kattintva eredetiben is olvasható.

A Bikás piac és Kelenföld városközpontjának rehabilitációja

A kelenföldi városközpont épületállománya napjainkra szerkezetileg és esztétikailag is leromlott, funkcionálisan alulhasznosított. Az épített környezet problémáin felül a parkolás kérdése és a nagy felszíni parkolóban hétvégente megrendezésre kerülő termelői piac is rendezettebb megoldást kíván, Hardi-Kölcsey Emese diplomamunkájában ezért ennek új lehetőségeit vizsgálta.

A meglévő épületállomány
A tömb Ny-i részén részben kihasználatlan irodaházak állnak, bontásuk már el is kezdődött, helyet adva a VABA lakóparknak. A tömb K-i részén lévő szolgáltató épületegyüttes egy egységként kezelendő. Ahhoz, hogy az épületegyüttes a mai kor követelményeinek megfeleljen, a belmagasságot is szükséges lenne növelni, így csak a pillérváz maradna meg, aminek filigrán acél oszlopai a mai teherbírási, földrengési és tűzállósági követelményeknek nem felelnek meg, megerősítésük ár-érték arányban sem lenne megtérülő, és építészeti értékük is elveszne ezáltal. A terület jelenleg alulhasznosított, a beépítés mértéke, az épületmagasságok és a szintterületi mutató értéke egy új, átgondolt beépítéssel optimalizálható lenne, ezen felül a parkolási problémák megoldását és a tömbbelső közlekedési struktúrájának észszerűsítését is megoldaná. Alapos mérlegelés után ezért a meglévő épületállomány bontását javaslom.

Célok megfogalmazása
Az alközpont épületállományának megújításán túl célom a területet határoló parkok közötti fizikai és vizuális kapcsolat létesítése, az autóforgalom tömbből történő kiszorítása, a belső útvonalak racionális kialakítása, a tömegközlekedés jó megközelíthetősége. A városközpontot az itt lakók számára kell kialakítani, a plázával történő konkurálást el kell kerülni a funkciók kettőzésének megakadályozásával és a kisebb lépték szem előtt tartásával. Az új beépítés megfogalmazásakor a meglévő épületállománnyal és az aktuálisan zajló fejlesztésekkel is szükséges a funkcionális és karakterbeli összehangolás.

 

Beépítési koncepció és a funkciók meghatározása, Kelenföld városközpont - Bikás piac újragondolása, Hardy-Kölcsey Emese

8/22
Beépítési koncepció és a funkciók meghatározása, Kelenföld városközpont – Bikás piac újragondolása, Hardy-Kölcsey Emese

 

Az új alközpont funkciói és beépítése
A meglévő funkciók jelentős részének továbbra is van létjogosultsága (pl. művelődési központ, edzőtermek, szaküzletek, stb.), megtartásuk indokolt. Az orvosi rendelő és a termelői piac tömbbe integrálását javaslom, valamint a hiányzó funkciók létrehozását (szórakozóhelyek, szálloda, drogéria, kormányablak).

A telektömböt 4 zónára oszthatjuk: a meglévő VABA lakóparkhoz igazodik az új szállodaépület, ez a zóna a tömb legintenzívebben beépített része. Ezt követi a közepes intenzitású zóna, melyet az irodaépület, a könyvtár és az orvosi rendelők épületei alkotnak. A következő zóna az állandó piac épülete és az azt körülvevő ideiglenes piactér és városi tér, ez a tömb legalacsonyabb intenzitású része, végül a kereszteződéshez legközelebb került kijelölésre a szolgáltatóház épülete, melynél fontos volt a szoborszerű tömegalakítás, amivel jelképként képviseli a mögötte felsorakozó épülettömegeket.

Az ideiglenes piac és a városi tér működése
 A Ny-i oldalon került kialakításra a mélygarázs lehajtója, a gyalogos forgalmat kiszolgáló lépcsőház és egy ideiglenes gépkocsi megállóhelyként funkcionáló zóna, ahol a termelői piac árusai tudnak a kirakodás idejére leparkolni. A gépkocsikkal is megközelíthető területek fix utcabútorokkal vannak lehatárolva a tértől. A fix utcabútorok és az állandó piac épülete által közrefogott két sávból álló területen hétvégente megrendezésre kerül az ideiglenes termelői piac, az árusítóasztalok elhelyezésére optimalizálva alakítottam ki az utcabútorok elrendezését. Mivel ez csak egy szűk idősávot jelent, olyan megoldást kerestem, amivel a térhasználatot időben kitolhatóvá lehet tenni. Variálható utcabútorokat alakítottam ki, melyek 3 állásban fixálhatóak. A legalsó állásban a bútorlapok a járófelület síkjában vannak, ilyenkor a tér egybefüggő gyalogos felület; a középső állásban a bútorlap ülőfelületként használható; a legfelső állásban asztalként működik. Az elemek a piaci árusításon kívüli időszakban számos elrendezési variációban kialakíthatók, különböző rendezvények esetén is hasznosíthatók, de az általános utcabútorként történő használatra is alkalmasak.

 

Ny-i és ÉK-i homlokzat, Kelenföld városközpont - Bikás piac újragondolása, Hardy-Kölcsey Emese

18/22
Ny-i és ÉK-i homlokzat, Kelenföld városközpont – Bikás piac újragondolása, Hardy-Kölcsey Emese

 

Az állandó piac működése
Terepszint felett egyszintes kialakítású az állandó piac épülete. A fő épületrész két hosszanti oldalán 3-3 üzlethelyiség kap helyet, utcafronti oldalán cukrászda kerül kialakításra, külső fedett vendégtérrel. Az átjáró felőli oldal a piacfelügyelet és a lépcsőház helye, a belső folyosóra szervezett helyiségek pedig a háttérfunkciók, a kiszolgáló mag elemei. A kisebb épületrészben kerültek kialakításra a nyilvános illemhelyek, valamint a park felé eső részen egy lángosüzlet, kis talponálló kültéri vendégtérrel.

Terepszint alatt egy nagy alapterületű, kétszintes mélygarázs van kialakítva, mely a szolgáltatóház és a piacépület közös használatát biztosítja. A -1. szinten történik mindkét épület árufeltöltése és hulladék elszállítása, a két szinten összesen 341 parkoló kapott helyet.

 

Kelenföld városközpont - Bikás piac újragondolása, Hardy-Kölcsey Emese

22/22
Kelenföld városközpont – Bikás piac újragondolása, Hardy-Kölcsey Emese

 

Fenntarthatósági szempontok
A piac funkciójából adódóan rengeteg lebomló szerves hulladékot termel, melyek kezelését érdemes komposztálással megoldani.  A lehetséges módszerek közül az urbánus környezet miatt beltéri megoldás alkalmazható. A terület zöldfelületekben gazdag, így könnyen megoldható a keletkező komposzt és tápoldat lokális felhasználása.

Egy-egy piacnap végén az árusok feladata az utcabútorok és a terület visszarendezése, takarítása. A terület tisztítása nagy vízmennyiséget igényel, ezért az állandó piac használatából keletkező szürkevíz és a csapadékvíz hasznosításával oldom meg.

Hardi-Kölcsey Emese

Szerkesztői lábjegyzet: 

Nekem összességében tetszik a terv, hiszen szolgáltató funkciókban gondolkodik és egy szintes változatban, alatta a mélygarázs pedig részben biztosíthatja, hogy az ott lévő funkciók miatt gépjárművek ne terheljék tovább a környék már amúgy is áldatlan parkolási helyzetét. Mondjuk szállodát, irodát aligha akarnak az ott élők, igaz ezek nélkül meg nehezen elképzelhető, hogy egy ingatlanfejlesztőt érdekelne egy ilyen terv, hiszen városközpont funkció megtérülési szempontból nem éppen kedvező, annak sokkal hosszabb ideje miatt.

A kérdés tehát az, hogy a pályázati felhívásban megjelentek birtokában ki az aki befektetőként önként és dalolva lemond az iroda és lakóház funkcióról, hogy cserébe egyfajta városközpontot építsen lakossági szolgáltatásokkal, és a leírtak szerint nem konkurálva a plázával, azaz kisebb léptékű, más árfekvésű üzleteket ideképzelve. Csak hát ez ismét azt sejteti, hogy a befektető egy sokkal gyorsabban megtérülő beruházásról mondana le, miközben a pályázati felhívásban leírtrak szerint itt sokkal több profitot termelő beruházás sincs kizárva.

SZinte döbbenetes, ahogy a tervező gondokozása egybeesik a cirka 2-3 hete, a DK három politikusa által megfogalmazott tervekkel. Innentől kíváncsian várjuk, hogy a november elején lejáró pályázati időt követően kik adnak be oylan tervet, ami ezt a pályamunkát vagy ehhez hasonló felfogású tervet tartalmaz. 

Az persze továbbra is furcsa, hogy a pályázati felhívás szövegét továbbra sem írták át, vagy érvénytelenítették a pályázatot annak érdekében, hogy az összhangban legyen Gy. Németh Erzsébet, Molnár Gyula és Bakai-Nagy Zita videoriportjában elhangzottakkal, ahogy az is érdekes, hogy azóta sem jelentette ki sem a Főváros, sem Újbuda önkormányzata, hogy ami a riportban elhangzott az egybe esik a két önkormányzat hivatalos álláspontjával.

A 8/22-es tervet nézve ha a szállodát, szórakozóhelyet a piac épületéhez viszonyítjuk, akkor nekem úgy tűnik azért részben megvalósulna itt alyfelhívásban engedélyezett sok emeletes verzió is, ami kifejezetten nem tetszett az itt élőknek. Egy biztos közeledik a pályázati határidő vége és az évvége is, így lassan ki kell majd jelölni a beígért lakossági meghallgatás első időpontját.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest