2022.06.27.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Szerencsére vannak jó példák is önkormányzati képviselők munkájára, Keller Zsolt tette a dolgát (nem először) és Madárhegy ezzel sokat nyert…

6 min read

Madárhegyen élők kezdhetnek fellélegezni, célegyenesbe érkezik a Gyermekcentrum beruházás, lesz végre Óvoda, bölcsőde, gyermekrendelő, kisebb gyermek közösségi tér, és játszótér, legalábbis a beterjesztés erről tanúskodik.

Az Újbuda.hu oldalon nagyon jó hír jelent meg, igaz irdatlan kacifántos, ha valaki el szeretne jutni a közleményhez az induló oldalról. Nézzük miről is szól az előterjesztés:

“Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk a lakossági, ellátási igények biztosítása érdekében a Madárhegyen egykomplex gyermek intézményi épület, azaz óvoda, bölcsőde, gyermek háziorvosi rendelő,közösségi tér, valamint közhasználatú játszótér létrehozását tervezi a Madárhegyi Gyermekcentrum beruházás keretében.A projekt megvalósításához megvizsgáltuk a lehetséges fejlesztési, beruházásikonstrukciókat, valamint a rendelkezésre álló üres telekingatlanokat feltérképeztük. Az intézményfejlesztéshez a döntés-előkészítő vizsgálat és a beépítési koncepcióterv az előterjesztés mellékletét képezi.

A Madárhegyi Gyermekcentrum beruházást az Önkormányzatunk tulajdonát képező Budapest XI. kerület, Madárhegyi út 1595/1 hrsz.-ú, nagyjából 5000 m2 nagyságú építésitelken javasoljuk megvalósítani, amely ingatlan beépíthetőség, közlekedés, parkolás,megközelíthetőség szempontjából, valamint a domborzati viszonyok alapján is megfelelőnek bizonyult. A beruházás finanszírozási szempontból leghatékonyabb megvalósítása érdekében az ingatlannak a BUDA-HOLD Kft.-be történő beapportálását követően, a Társaság már sajáttulajdonú tulajdonán, a meglévő saját pénzeszközéből és még szabadon rendelkezésre álló ingatlanai hasznosításával, a saját beruházásaként valósítaná meg a létesítményt. A megvalósítást követően a Társaság az Önkormányzat részére történő bérbeadás útján hasznosítaná a beruházással létrehozott létesítményt, amelynek végső soron a közcél érdekében történő közvetlen hasznosítása az Önkormányzat részéről történne meg. Az épület műszaki üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladatainak az ellátását is célszerű a BUDA-HOLD Kft.-re bízni, azonban ennek kérdéskörét a beruházás befejezésekor elegendő eldönteni.

Az intézmény fejlesztési döntés-előkészítő vizsgálat és beruházási koncepcióterv kidolgozása során megállapítható, hogy a BUDA-HOLD Kft., mint 100%-os önkormányzati tulajdonban levő gazdasági társaság bevonásával egy hatékony, hosszútávon fenntartható intézmény fejlesztési struktúrát lehetne kialakítani. A beruházási koncepció mellékelt javaslatát az Önkormányzat és a BUDA-HOLD Kft. könyvvizsgálóival, valamint jogászokkal egyeztettük és véleményeztettük, részükről pénzügyi vagy jogi ellenvetés nem merült fel. A jogi és könyvvizsgálói vélemény az előterjesztés mellékletét képezi.A 2021. november 26. napján elkészített ingatlan forgalmi szakértői vélemény alapján a Madárhegyi út 1595/1 hrsz.-ú ingatlan értéke 369.000.000,- Ft + ÁFA.  Az apportálás eredményeként a Kft. törzstőkéje az ingatlan nettó forgalmi értékével, azaz 369.000.000,-Ft-tal kerülne megemelésre. Az apport értéket ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése alapján. k

Kérem a T. Képviselő-testület, hogy a beruházással kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Budapest, 2021. december 1.

Hintsch György”

 

És íme a melléklet, ami meghatározza a Gyermekcentrum lehetséges funkcióit:

“Madárhegyi Gyermekcentrum beruházási koncepciója

1.Előzmények:

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a fennálló jogos lakossági, ellátási igények alapján tervezi a Madárhegyen egy komplex gyermek intézményi épület (óvoda,bölcsőde, gyermek háziorvosi rendelő, közösségi tér, valamint közhasználatú játszótér) létrehozását. A célunk egy olyan beruházási konstrukció felvázolása és kidolgozása, ami az Önkormányzat számára hatékony és hosszútávon is előnyös vagyonhasznosítást eredményez. A tervezett Madárhegyi Gyermekközpont megvalósításához a rendelkezésre álló üres telekingatlanokat feltérképeztük, illetve megvizsgáltuk a projekt lehetséges fejlesztési, beruházási konstrukcióit. A megvalósításáról, illetve annak módjáról, beruházási konstrukciójáról, a hasznosítás koncepcionális lehetőségeit áttekintettük és ez alapján az alábbiakat tudjuk összegezni.

Ezen összefoglaló anyagunk előzetes tájékoztató jelleggel készül az üggyel kapcsolatos továbbidöntések, egyeztetések elősegítése érdekében, valamint amennyiben a konstrukció Képviselő-testület elé elfogadásra történő beterjesztéséről döntés születik, úgy az előterjesztés alapját képezheti. Jelen intézményfejlesztési döntéselőkészítő vizsgálat, koncepció célja, hogy a lehető legoptimálisabb módon, költséghatékonysági, finanszírozhatósági a jogszabályoknak teljesmértékben megfelelve lehessen a beruházást megvalósítani.

2.A beruházási program elemei, megvalósítandó funkciók:

Óvoda: Négy csoportszobás óvoda a szabványi előírások alapján kapcsolódó kiszolgáló és üzemeltetői funkciókkal, játszóudvarral.

Bölcsőde: Három csoportszobás bölcsőde a szabványi előírások alapján kapcsolódó kiszolgáló és üzemeltetői funkciókkal, játszóudvarral.

Gyermekrendelő: Gyermekrendelő kialakítása legalább kettő darab rendelővel, 4 praxis részére, valamint kapcsolódó kiszolgáló és üzemeltetői egységgel.

Kisebb gyermek közösségi tér: Közösségi funkció kialakítása, ahol gyermekek foglalkoztatása, szakkörök, játszóház,  rendezvények megtartása lehetséges.

Játszótér: Közhasználatú játszótér kialakítása kapcsolódóan a fenti funkciókhoz, de az óvoda játszóudvarától külön rendeltetési egységként.”

 

Szerkesztői lábjegyzet:

Hasznos, a lakosság érdekeit képviselő ügyek esetében nem ellenezzük az adott képviselő jó értelemben vett lobbi tevékenységét az Önkormányzat testületén belül. 

Fenti javaslat a következő testületi ülésen lesz beterjesztve (6. napirendi pont, következő héten) és reményeim szerint minden épeszű képviselő ezt támogatni fogja, így elindulhat a Gyermekcentrum felépítésének a folyamata. Természetesen jövő héten ennek eredményéről is be fogok számolni, és természetesen köszönöm Madárhegy lakóinak a nevében is Keller Zsolt képviselő úrnak, hogy ezt a rendkívül fontos ügyet végig vitte és ennek szükségességéről meggyőzte a többi képviselőt is. Madárhegy történeteének legnagyobb eredménye lesz ez a következő héten reményeim szerint.

Tanuljunk, tanuljon mindenki ebből is, Újbuda képviselő testületén belül nem a nagypolitikának kell jelentkezni, hanem a helyi ügyeknek, az itt élők problémáinak a megoldására kell törekedni párt politika nélkül.

a kép egy Madárhegyi látvány fotó, nem a Gyermencentrum leendő helyét mutatja…

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest