2022.06.27.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Képviselői fizetések Újbudán avagy meglehet-e élni, ha valaki főállásban képviseli a kerületünkben élőket. Meglepő különbségek…

14 min read

Amikor valaki azt hallja, hogy képviselői fizetés, többnyire keserű szájízzel azt feleli az bizony az egekben van, és nem sok köze van a bérből és fizetésből élők juttatásaihoz. De vajon így van ez Újbudán is ?

Íme a szigorú tények: 2020-as költségvetés: Polgármester, főpolgármester 1 fő 21 837 060.- Helyi önkormányzati képviselőtestület tagja, megyei közgyűlés tagja 21 fő 100 082 880.- 4 765 851.- Ft/fő/év Alpolgármester, főpolgármesterhelyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke 4 fő 76 385 320.- azaz 19.096.330.- Ft/fő Az nem derül ki a költségvetésből, hogy minden képviselő azonos fizetést kap-e, de ha ezt feltételezzük, akkor bruttó 397.154 Ft/ hó a képviselők fizetése.    

Fenti adatok tekintetében na cikk megjelenését követően (2021.12.23-án) Újbuda Önkormányzata az alábbikban kérte a helyereigazítást:

Tisztelt Suszter András! 

A Lokálpatrióta elnevezésű weboldalon „Képviselői fizetések Újbudán avagy meglehet-e élni, ha valaki főállásban képviseli a kerületünkben élőket. Meglepő különbségek…” (www.lokalpatriota.net/2021/12/22/kepviseloi-fizetesek-ujbudan-avagy-meglehet-e-elni-ha-valaki-foallasban-kepviseli-a-keruletunkben-eloket-meglepo-kulonbsegek/) címmel 2021. december 22-én megjelent írása számos pontatlanságot tartalmaz. 

Újbuda lakóinak hiteles tájékoztatása érdekében kérem, hogy cikkét az alábbi információk alapján korrigálja. 

Cikkében tévesen állította, hogy a polgármester fizetése ebben az évben havi bruttó 1 millió 818 ezer 922 forint volt. 

A tények a következők: Dr. László Imre havi bruttó illetménye 2021-ben havi bruttó 997 ezer 200 forint volt. Ezen felül költségtérítésként járt neki 149 ezer 600 forint. Ez utóbbi összeget polgármester úr minden hónapban átutalta a VICUS Közalapítvány számlájára. Hivatalosan tehát a polgármester havi szuperbruttó jövedelme 1 millió 146 ezer 800 forint volt. 

Cikkében tévesen állította, hogy az alpolgármesterek 1 millió 637 ezer 29 forintot, illetve 1 millió 591 ezer 360 forintot kaptak. 

A tények a következők: az alpolgármesterek havi átlagos bruttó illetménye 851 ezer forint, havi átlagos költségtérítésük pedig 127 ezer 650 forint volt 2021-ben. A négy alpolgármester havi szuperbruttó jövedelme átlagosan 1 millió 130 ezer 341 forint volt. 

Ajánlom továbbá szíves figyelmébe az alábbi linket, ahol a csökkentett illetményekről szóló határozati javaslatok is megtalálhatóak: 

https://kozigazgatas.ujbuda.hu/node/51092/ 

Tisztelt Suszter András! 

Biztosra veszem, hogy az Ön célja Újbuda polgárainak hiteles és pontos tájékoztatása. Ennek érdekében arra kérem, hogy – miként eddig, addig – a jövőben is forduljon hozzám bizalommal, ha információra van szüksége. Így elkerülhetők lehetnek a mostanihoz hasonló félreértések, félretájékoztatások.  

Eddigi munkáját megköszönve kívánok békés ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új esztendőt.

 

Üdvözlettel:

Várkonyi Gyula

kommunikációs vezető

Polgármesteri Kabinet

Budapest Főváros XI. Kerület

Újbudai Polgármesteri Hivatal

MI lehet az oka az általam megjelentetett és Várkonyi úr által megküldött adatok közti eltérésnek ?

Tisztelt Várkonyi úr !

 

Mindenek előtt köszönöm a levelét és abban a megküldött információkat, maximálisan egyetértek abban Önnel, hogy az információ szabadsága legalább olyan fontos, mint annak pontossága és pártatlansága, hiszen az Újbudán élők tájékoztatása elemei feladata az önkormányzatnak és bármelyik lokális, fővárosi vagy akár országos médiának is.

A kérésének azonnali hatállyal eleget tettem és beemeltem a cikkbe helyreigazítási kérelmét, amit ezt követően minden releváns újbudai oldalon és csoportban, ahol az eredeti cikk általam meg lett osztva. Az Ön által megküldött  és az általam megjelentetett adatok közti különbség tekintetében én is értetlenül állok, mivel az Újbudai Önkormányzat weboldalán megtalálható nyilvános anyagra támaszkodtam, aminek a címe: ujbuda_onkormanyzata_elemi_koltsegvetes_2020.pdf  A dokumentum 9 oldalán (08 – Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről) 90-es sorban a választott tisztségviselő juttatásai címszó alatt polgármester úr személyénél az általam fentebb közölt 21 837 060 Ft szerepel. A 92-ik sorban pedig a 4 alpolgármesternél ugyanez a tétel 76 385 320 Ft/év/4fő.

Mivel ez az Önkormányzat oldalán elérhető nyilvános nyomtatvány, ezért valóban nem fordult meg a fejemben, hogy ezt még visszaellenőriztessem pl. az Ön segítségével, ennek ellenére, ha az általam most hivatkozott dokumentumban ezek az idézett tartalmak nem fedik a valóságot, akkor ezúton is elnézést kérek, bár mint látható akkor akaratomon kívül tévedésről van szó. A 2021-es évre vonatkozóan tudomásom volt arról, hogy a Polgármester, az alpolgármesterek fizetését 10%-al csökkentették, de ez minden képviselőre is igaz volt, és a cikkben sem egyik, sem másik oldalon nem vettem figyelemebe ezt a csökkentést, mert ismereteim szerint ez egyetlen évre, 2021-re vonatkozott, így az általánosságban történőösszehasonlítás tekintetében (képviselők és alpolgármesterek fizetési közti különbség ennek nincs jelentősége.

Mivel az idézett dokumentumban az egyéb jellegű (nem bér) kifizetések oszlopaiban a polgármester úr esetében és az alpolgármestereknél is minden oszlopban „0” Ft szerepel, így magam sem tudok semmilyen magyarázattal szolgálni fenti dokumentumban közölt és az Ön által megküldött adatok közti különbségre, de természetesen készséggel elfogadom, hogy az Ön által küldött adatok a helyesek.

Polgármester úr felajánlása a Vicus alapítvány részére köztudott, amiért nem csak az Alapítvány, hanem minden jóérzésű ember köszönettel tartozik neki, viszont jelen cikkemben a költségtérítéssel a közölt adatok tekintetében nem foglalkoztam. Mindössze egyetlen tételre tértem ki – de nem a Polgármester úr vonatkozásában – általánosságban, a telefon és internet használati általány mértéke és ezzel szemben a Vodafone RED csomag közismert tarifa rendszere összehasonlításaként.

Fentiek alapján a jövőben az olyan dokumentációkat is elküldöm Önnek, amit az Önkormányzat saját oldaláról töltök le, hogy előzetesen egyeztessünk annak tartalmáról vagy akár értelmezéséről. Amennyiben jelen ügyben megküldi nekem, hogy Ön szerint mi lehet az oka fenti eltérésnek, azt megköszönöm, mert akkor Újbuda lakosai is részesei lehetnek a valós  információ kiderítésének. (itt kell megjegyeznem, hogy a cikk alapvetően a képviselők és az alpolgármesterek fizetése közti eltérés mértékéről és ennek ralitásáról, vagy irrealitásáról szólt, nem önmagában adott személy fizetéséről.

Köszönöm, hogy 2021-ben mindig a rendelkezésemre állt, és ezzel is segítette Újbuda független hírportáljának, a Lokálpatriótának a munkáját, Kellemes Karácsonyi ünnepet, Boldog Új évet kívánok Önnek és családjának, egyben 2022-ben is sikeres munkát és ennek apró részeként a Lokálpatriótával sikeres együttműködést.

Üdvözlettel

Suszter András

Lokálpatrióta

Ez pedig az általam alapult vett nyilvános dokumentum idevonatkozó része Újbuda Önkormányzatának weboldaláról

És mit mond a képviselői fizetésekről a jogszabály ?

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének

31/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

(1) E rendelet hatálya Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati képviselőire (a továbbiakban: képviselő) és a bizottságok nem képviselő tagjaira terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a főállású alpolgármesternek megválasztott képviselőkre.

 1. §

(1) A képviselőket, az állandó bizottságok elnökeit és tagjait, valamint a tanácsnokokat tiszteletdíj illeti meg.

(2) A képviselő alapdíja 120 000 Ft/hó.

(3) Ha a képviselő bizottságnak tagja, az alapdíjon felül – bizottsági tagságonként – további 78.000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg. Amennyiben a képviselő két bizottsági tagságon túl további bizottsági tagságra is megbízást kap, úgy a harmadik bizottsági tagságtól számítva bizottságonként 20 000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.

(4) Ha a képviselő egyben bizottság elnöke, az alapdíjon felül további 156 000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.

(5) Ha a képviselő tanácsnok is, az alapdíjon felül további 150 000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.

(6) A bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja 78 000 Ft/hó. Amennyiben a nem képviselő bizottsági tag újabb bizottsági tagságra is megbízást kap, bizottságonként további 20 000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.

(7) Ha a bizottsági elnök feladata ellátásában három hónapot meghaladóan akadályoztatva van, a helyettesként eljáró alelnök – az akadályoztatás kezdeti időpontjáig visszamenőleg – elnöki tiszteletdíjban részesül.

 

 

(8) A tiszteletdíj kifizetése lakossági folyószámlára vagy lakcímre való postai kézbesítéssel történik, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig.

(9) A járandóságok mértékét az Önkormányzat Képviselő-testülete évente, legkésőbb a költségvetési rendelet megalkotását megelőzően változtathatja meg.

(10) A képviselőnek és a bizottságok nem képviselő tagjának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdése szerinti – a képviselők esetében a 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakon túli – költségeit a tiszteletdíj fedezi.

 1. §

A 2. §-t 2021. december 31-ig az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

 1. a) a képviselő alapdíja 108 000 Ft/hó,
 2. b) ha a képviselő bizottságnak tagja, az alapdíjon felül – bizottsági tagságonként – további 70 200 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg,
 3. c) amennyiben a képviselő két bizottsági tagságon túl harmadik bizottsági tagságra is megbízást kap, további 18 000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg,
 4. d) ha a képviselő egyben bizottság elnöke, az alapdíjon felül további 140 400 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg,
 5. e) ha a képviselő tanácsnok is, az alapdíjon felül további 135 000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg,
 6. f) a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja 70 200 Ft/hó,
 7. g) amennyiben a nem képviselő bizottsági tag második bizottsági tagságra is megbízást kap, további 18 000 Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.
 8. §

(1) Az Önkormányzat a képviselői tevékenység eredményes ellátása érdekében az önkormányzati képviselők részére természetbeni juttatásként biztosítja

 1. a) Budapest közigazgatási területére a közösségi közlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérletet,
 2. b) egy laptop és egy mobiltelefon-készülék ingyenes használatát és
 3. c) az Önkormányzat mobiltelefon flottájához tartozó telefon havi előfizetési díját, valamint a mobiltelefon-beszélgetés havi díját, internet hozzáférést 5 GB-ig, mindösszesen legfeljebb 15 000 Ft/hó összegig, ide nem értve a telefonnal vásárolt egyéb szolgáltatások díját.

(2) Az Önkormányzat a képviselő-testületi ülések előterjesztéseinek és egyéb, a MikroDat rendszerbe feltöltött dokumentumok elérése érdekében a képviselő internet-előfizetési költségéből legfeljebb 10 000 Ft-ot havonta a képviselő nevére szóló számla alapján megtérít.

(3) Az Önkormányzat a bizottsági tagi tevékenység eredményes ellátása érdekében a bizottságok nem képviselő tagjai részére természetbeni juttatásként biztosítja Budapest közigazgatási területére a közösségi közlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérletet.

 

 

 1. §

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

 1. §

A 3. § 2022. január 1-jén hatályát veszti.

 

dr. László Imre

polgármester

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyző

 

Akkor most mennyi is az annyi ?

Ez nagyon függ attól, hogy az adott párt frakciója kit hány bizottságba ültet be, ahogy alapból attól is, hogy az Önkormányzat egyáltalán hány bizottságot hoz létre, és ki ne hagyjuk a pártok közötti alkut se 🙂  

Az is egyértelmű ebből adódóan, hogy a képviselők járandósága nem egységes, egymástól eltér. Viszont miután egyeztettem képviselőkkel az derült ki, hogy egy átalagos, nem túlzottan agyonfavorizált képviselő nettó fizetése 200.000-220.000 Ft körül mozoghat.

Nos akik ebbe a kategóriába esnek, azokra azt biztosan nem lehet elmondani, hogy a hivatalos fizetés komoly szempont volt abban, hogy képviselő lett. 

Meg lennék lepve, ha ebből nem vonnának le alapvető követleztetéseket az ingatlan és más lobbi szervezetek tagjai. 

És mi a helyzet a Polgármester és az alpolgármesterek fizetésével ?

Ez már nem fest olyan rosszul, hiszen a

Polgármester fizetése a fenti 2020 költségvetési tétel alapján évi bruttó 21.827.060 Ft, ami havi 1.818.922 Ft. ( A parlamant most ennek a minimum 30%-OS EMELÉSÉT SZAVAZTA MEG, IGAZ KIGAZDÁLKODNI AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK KELL)

Az alpolgármesterek ismereteim szerint a Polgármester fizetésének 90%-át kapják, azaz 1. 637.029 Ft-ot. Ha fenti költségvetési sorokból indulok ki, akkor ez 1.591.360 FT-ot, (a 40.00 Ft különbségel ekkora tételnél már foglalkozni sem érdemes)

Ilyen mértékű bérek esetén “érhető”, hogy havi 10.000 Ft internet előfizetési költség, 15.000 Ft értékben telefonköltségtérítés, no meg ingyenes BKV bérlet is jár a laptop és telefon mellé. Az már csak hab a tortán, hogy pl. a Vodafon esetében jómagam is 8990 Ft/hó (RED) költség mellett minden belföldi vezetékes és mobil számot ingyen hívhatok és az adathasználat is korlátlan, ergo, ha egy ilyen csomag esetében a telefon internet elérését megosztja valaki a laptopjával, akkor egy képviselő így 8990 Ft-ból megúszta a telefon és internet költséget, amire egyébként 10.000 +15.000 Ft kerete van.  Ha pedig ezt az Önkormányzat mobil flottájában teheti meg a képvielő, akkor elég meglepő lenne, ha egy nem kevés telefon előfizetést tartalmazó flotta esetében rosszabb lenne a költségáltalány, mint nekem. Ha mégis, akkor ideje szolgáltatót váltani.

Természetesen a polgármester és alpolgármesterek fizetését nettósítani kell, de még így is igen jelentős különbség van fizetések tekintetében a képviselőkkel szemben, és kérdés ez indokolt-e, és akkor jön a szokásos kérdés, hogy egyébként a választópolgárok szerint megszolgálták, megszolgálják-e ezeket a béreket.

Az önkormányzat tulajdonában lévő cégek vezetőiről se feledkezzünk el.

Az utolsó idei testületi ülésen 21-es napirendi pont volt a javaslat cégvezetők bérezésére és tiszteletdíjak rendezésére. Tehát úgy tűnik itt nagy lehet a lemaradás, ha rendezni szükséges, ezért érthető a kérdés, hogy vajon jelenleg mekkore a fizetés. A Lokálpatriótának eljuttatott információk szerint ez is évi 20 millió Ft körül mozog, tehát valahol a polgármester és az alpolgármesterek juttatása között. Ez annyira nem rossz, igaz ilyenkor mindog felvetik a megfelelő emberek a megfelelő pozíciókban, hogy de a versenyszférában jobban fizetnek, így ha nem emelünk nagy lesz az esélye annak, hogy a versenyszféra elszívja a jó szakembereket.

Nos manapság mint láthatjuk  “egyszerű” posztokon is megy a harc a vesenyszférában a munkaerő elszívás tekintetében, (lásd élelmiszerláncok pénztárosi pozíciói, de ahogy hallani ma már takaritókat sem lehet találni) még sem látjuk napirendi pontként, hogy az Önkormányzat alkalmazásában lévő nem vezető beosztásban dolgozók fizetésének rendezése napirendi pont lenne. A versenyszféra egyébként nem korlátlanul szívja el a vezető beosztású dolgozokat sem, csak azokra vetnek szemet, akiknél teljesítményt, kreativitást is látnak, így attól tartok lenne, aki aztán ácsingózhatna évekig arra, hogy valaki végre elszívja.

Bár fenti fizetési adatok lehetnek sokaknak akár irritálóak is, de a legfőbb probléma ennek ellenére nem a fizetés mértékével van, hanem az ezért cserébe az asztalra letett munka hatékonyságával,eredményével.

Zárszóként azért egy ábra hogyan nőttek a fizetések 2021-ben állami szinten, és így már szinte irigykedhetnek az Önkormányzati testület tagjai és az önkormányzati cégek vezetői 🙂

És íme hogyan viszonyul a politikusok fizetése a magyar átlagbérhez szakszervezeti kimutatás szerint... Párt politikia hovatartozástól függetleneül azért nem rossz üzlet politikusnak lenni 🙂

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest