2022.06.27.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Önkormányzati testületi ülés…percről perce folyamatos frissítéssel

9 min read

Ma ismét Önkormányzati testületi ülés, amiről a Lokalpatriota is igyekszik az itt élők érdekében fontos kérdésekről percről percre tájékoztatni.

Az ülés elkezdődött….érdekesebb témák, az önkormányzati ülésről a költségvetés módosítása; Kész 2-ik ütemének módosítása a Rákoczi híd lehajtó melletti területekre. a Dr. Czeglédy Csaba ügyvédi irodával történő szerződés bontás beterjesztése elnapolásra került Junghausz Rajmund betegsége miatt. Viszont ebben a percben Novák Előd kéri ennek ellenére napirendre venni az ügyet.

A cikket folyamatosan frissítem az események függvényében…

9.22 Az allergia elleni injekció napirendi pont lekerült az ülés napirendjéről…

9.25. Novák Előd kérdése a kerületi rendőrkapitányhoz, miylen létszám hiánnyal küszködik a kapitányság, és hány kolléga nem oltott, akiket az önkormányzat erre kötelezni fog.

A kapitány úr válasza, az oltás felvétele mindenkinek személyes döntése, így ezekre vonatkozóan nincs nyilvántartás, ezért erről informciót sem tud adni. a másik kérdésre a válasz a jelenlegi feladatok végrehajtásához a jelenlegi létszám elégséges.

9.28 Novák Előd május 2-val lemond az önkormányzati képviselői mandátumáról, mivel országgyűlési képviselő lesz. Felhívja a figyelmét a helyi képviselőknek, hogy fogadják a kerületi lakosokat, tartsanak meghallgatást, hívják vissza őket, írjanak nekik, mivel ebben még bőven van teendője az itt lévőknek.

Országgyűlési képviselekőnt továbbra is aktívan fogja képviselni Újbudát, az Újbudaikat. Egyben megköszönte a választóknak, jegyzőasszonynak és a Civil szervezeteknek az az elmúlt évek során az együttműködésüket. Egyik utolsó beterjesztés civil szervezetek és illetve civil személy kitüntetésre történő beterjesztés

Bemutatja Novák úr Szecsődi Patrickot, aki átveszi az önkormányzati mandátumát.

9.35 A polgármester úr gratulált Novák Elődnek, Orosz Annának és Bedő Dávidnak országgyűlési képviselői mandátumukhoz.

9.36 Csernus László reméli, hogy most  a kampányt lezárva végre mindenki a helyi ügyekkel fog foglalkozni, és közös cél érdekében dolgoznak majd együtt a képviselők. Az Újbuda Médiát kétarcúnak tartja, ami a baloldal véleményének szócsöve, amin jó lenne változtani.

940. DR. László Imre polgármester reflektál a kétarcúságra, az országos médiákban történő megjelenések “kiegyensúlyozottságára” utalva.. Egyben kiemeli, hogy Orosz Annát a szavazók 51% támogatta, így ezt is el kell fogadni, ahogy az országgyűlési választás eredményét. Kerületünknek éveken keresztül nem volt valódi képviselete a parlamentben, ezen fognak változtatni a most megválasztott képviselők.

9.48 Bakai-Nagy Zita megköszönte a cégek, magánszemélyek, és pártok frakcióinak a segítséget az ukrán menekültek részére.

9.55 A jegyzőasszony és a pártok képviselői is megköszönte a választásokon munkájukkal résztvevő közel 1000 ember munkáját.

10.04 Novák Előd kérdése a polgármesterhez, mely kpviselők kaptak inygenes parkolást, ami alapból nem járna. Mely képviselők áltek ezzel vissza. Az elmúlt 3 évebn 10-11 és most 9 képviselő kapott ilyen plusz engedményt, de a jegyző asszony nem adta ki ezen képviselők nevét. Kéri a polgármester úr nevezze meg a kéviselőket. Folyton a parkoló helyek számát csökkenti az önkormányzta, ahelyett, hogy a bevételből parkolókat építenének

10.14 Polgármester úr írásban ígérte, hogy megküldi a képviselők nevét, akik ilyen kedvezményt kaptak, Ő személy szerint nem élt ilyen lehetőséggel.

10.15 Novák Előd nehezményezi a Molnár Gyula Újbuda Önkormányzata felkérésére létrehozta az Újbudai Tanácsadó Testületet, erről miért nem kérdezték a képviselőket, kapnak-e bármilyen tiszteletdíjat, egyéb juttatást. Nem elég, hogy Czeglédy Csabát finanszíroza az önkormányzat. Molnár Gyula a választóknak sem kellett, most miért is kellene az önkormányzatnak

10.12  Polgármester úr válazsa. Ez nem civil szervezet és nem is politikai szervezet, és nem napi kérdésekben fognak tanásot adni. Minden egyéb tekintetben írásban ad választ Novák Elődnek, többek közt díjazásukkal kacsolatban. Polgármester úr szerint nem kérdejelezhető meg, hogy kiváló szakemberek vannak ebben a testületben, és ez egy lehetőség, hogy minél több tudás, tapasztalat legyen becsatornázva az Önkormányzat életében.

1015. Novák Előd a Trianon emlékparkra kérdez rá, amit már régen létre kellett volna hozni az erre vonatkozó rendelet alapján. Mikor lesz végre legalább kijelölve az emlékpark helye. a Polgármester úr is támogatta és fontosnak tartotta az emlékpark létrehozását – mondta Novák Előd. Mikor vet már véget az önkormányzat mulasztása, szavazhat-e majd erről ennek a helyéről Újbuda lakossága.

10.18 Polgármester úr válasza, hogy a költségvetésbe is bele van tervezve ennek az emlékparknak a helye. Felkéri Novák Elődőt, hogy végre olyan helyre tegyenek javaslatot, aminek még nincs elnevezése, hogy ne okozzunk problémát az ott élőknek

Zárt napirendek miatt szünet volt eddig(legalábbis a nyilvánosságnak)…

A szünetben sikerült egyeztetnem a kerület főépítészével, aki Kelenföldi VÁROSKÖZPONT ÜGYÉBEN arról informált, hogy május első felében várható, hogy a civilek meghívást kapnak egy olyan akár többszöri egyeztetésre, ami alapján a javaslataik figyelembe vehetőek a KÉSZ adott helyszínre vonazkozó módosításában.

10.51 Költségvetés módosításában valamivel több mint 2 milliárd forinttal növekszik a költségvetés kiadási oldala, egy cirka 33 milliárdos kiadás-bevételi számok mentén. A testület egyhangúlag megszavazta a költségvetés módosítását.

11.05 Molnár képviselő úr kéri, hogy az eladandó 2 önkörmányzati ingatlan vételárát, még idén kisebb lakások megvásárlására fordítsák. Polgármester úr ezt a módosító javaslatot befogadta. Az eladás lebonyolítása augusztus hónapra várható, így ősszel kerülhet sor újabb ingatlanok vásárlására, hogy aztán mielőbb beköltözhessenek a rászorultak.

11.11 Következik a KÉSZ 2- ütemének változtatás a Rákoczi híd mentén (Barba Negra helyén építendő iroda és parkolóház)

111.12 Csernus László Újbuda akkor most megtelt vagy sem

11.13 Novák Előd – Kinek éri meg, hogy újabb irodaház épül Újbudn, mert az Újbuaiaknak aligha

11.14 Az illetékes válasza, amin változtatás lenne az mindössze az adott épületen belüli funkciókat szabályozná. Ennek a terüeltnek a beépítését a Főárosi Önkorményzat anno elfpgadta, és ehhez összehangban kelleet és kel elvégezni a KÉSZ sazbályozását. Most arra teszünk kísérletet, hogy az irodaház funkció legyen a látképben és ne a parkolóház jelleg.

11.16 Bakai-Nagy Zita: az Újbuda megtelt kifejezés mit mond Csernus képviselő úrnak a kiemelt állami beruházások mentén ? Az önkormányzatnak szinte semmilyen jogköre nem maradt a kerület beépítésével kapcsolatban, így elég furcsának tartja a feltett kérdést. Felhívja az alpolgármester asszony, hogy a parlamentben szavazzák meg az elvet jogok visszaadását az Önkormányzatnak illetve vessenek gátat a kerületen belüli kimelet korményzati beruházásoknak

11.19 A Polgármester úr kiegészítése, hogy a kerület nem kérte a rozsdaövezet kijelölését sem a kerületben, ezt a kormány az Önkormányzat megkérdezése és jóváhagyása nélkül tették meg.

11.21 Novák Előd: Orosz Anna segítségével elkergetik a kerület egyik legszinvonalasabb szórakozóhelyét, hogy a helyére irodaház épüljön. A Kerületi szbályozás szerint itt nem épülhetne meg az irodaház, de úgy látszik az építőipari lobbinak akarunk kedvezi. Milyen épület az, amihez egyeten fa elültetését tervezik, még  zöldtetőre sem pazarolnák a pénzt. Érdekes hogy a választási kampányban erről az építkezésről egyetlen szó nem esett, csak most a választások után rukkolnak elő ezzel. Nem rég még egy neves kerületi díjat is adott az Önkormányzat a Barba Negrának, most pedig gond nélkül menesztik. Újbuda Önkormányzata akkor most elüldözi a szórakozóhelyet, és a helyén folytatja-e a túlépítést.

11.28 Bakai-Nagy Zita: Értelmezhetetlen, hoyg Orosz Anna vagy az Önkormányzat nem üldözi el a Barba Negrát, sőt továbbra is fontosnak tartja a kerület, hogy a kerületen belül folytassák a tevékenységet, de nem Önkormányzati tulajdon a helyszín, így nem az Önkormányzat tud ebben az ügyben döntést hozni.

11.31 Daam Alexandra: Sokan megkeresnek, hogy példátlan a képviselő testületen belül néhány képviselő tevékenysége. Erre most élő példa a mostani Barbra Negra kapcsán tett nyilatkozatok. Mindneki tud, hogy nem Önkormányzati tulajdon, mégis úgy tálalják egyesek, hogy az Önkormányzat ad engedélyt az újabb beépítésre.

11.33 Bács képviselő út:  terület egy beruházó tulajdona, és ha Ő úgy dönt, hogy neki jobban megéri irodaházat és parkolót építeni, akkor ezt el kell fogadni. A Parkolóház építése jó dolog, mivel parkoló probléma van a kerületben, a Barba Negra pedig majd meg fogja találni a helyét. Az Önkormányzat ahhoz járul hozzá, hogy a parkolási problémák enyhítésében közreműködjön.

11.38 Csenis képviselő úr:  A kerület a szabályozásokat a KÉSZ segítségével lehet, kell megoldani, erre lenne szükség ebben az ügyben is. A magán tulajdon nem befolyásolja, hogy a KÉSZ segítségével meg lehet határozni, hogy mit lehet oda építeni.

1140 Molnár képviselő úr: Ez a parkolóház aligha fogja enyhíteni a kerületben élők parkolási problémáját, mert elég széles kört lehet rajzolni, mire végre találunk lakóépületet. A Képviselő úr véleméyne szerint láthatóan folyamatosan némi pénzért cserében modosítgatja a KÉSZ-t az beruházók érdekében.

11.43 Az építóipari lobbi korrupcióját láthatjuk ebben az ügyben is, és érthetetlen, hogy miért ne tudna az Önkormányzat beleszólni akár ebbe az ügybe is, hiszen a KÉSZ éppen erre van.

12 óra magasságában véget ér a testületi ülés percről perce egyéb elfoglaltságaim miatt, viszont az Újbuda.hu facebook oldalán élő adásban tovább követhető.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest