2021.04.18.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Törvénybe foglalja az EU a javításhoz való jogot és üldözni fogja a termékek élettartamának szándékos megrövidítését

9 min read

Az Európai Parlament is támogatja azt a javaslatot, amely szerint a fogyasztóknak egyszerűbbé kell tenni eszközeik megjavíttatását, a gyártóknak pedig törvénnyel kell elvenni a kedvét attól, hogy megrövidítsék termékeik élettartamát.

Éppen ideje volt, hiszen a garancia és a szavatosság kérdése nehezen szétválasztható és értelmezhető volt, ráadásul már az is köztudott volt, hogy a gyártok szándékosan manipulálták a termékeik várható életteratamát, így sokszor tapasztalhatuk , hogy a garancia lejáratát követően nagyon gyorsan meghibásodott a termék, majd annak javítása már nem érte meg, mert közelítette egy új termék árát. Szintén nem megfelelően szabályozott egy termék javítására igénybe vehető ide a szerviz részéről. A vonatkozó jogszabály szerint a kijavítást megfelelő határidőn belül kell elvégezni. Azt, hogy mi minősül az adott helyzetben megfelelő határidőnek, számos tényező – így például a termék tulajdonságai, a hiba jellege, a hiba gyors orvosolásához fűződő fogyasztói érdek – befolyásolhatja. Az adott ügy körülményeinek ismeretére van szükség tehát annak megítéléséhez, hogy az eladó a javítást megfelelő határidőn belül végezte-e el. A kijavítás lehetséges idejét ugyanis nagyban befolyásolhatják olyan körülmények, amelyekre az eladónak nincs ráhatása. Ezek a körülmények adódhatnak a termék adottságaiból vagy a hiba jellegéből kifolyólag, de előfordulhat az is például, hogy a termék kijavításához olyan alkatrész beszerzésére van szükség, amelyet a gyártó csak késedelemmel tud leszállítani. Fontos tudni azonban, hogy minden esetben törekednie kell arra a kereskedőnek, hogy a kijavítás tizenöt napon belül megtörténjen. A hatályos előírásokban nincs olyan jogszabályi rendelkezés, amely kimondaná, hogy ezen határidő túllépése esetén hány nap múltán lesz jogosult áttérni egy másik szavatossági igényre a fogyasztó. A 15 napos javítási határidő eltelte után tehát, ha úgy véli, hogy indokolatlanul húzódik a javítás, írásban felszólíthatja a kereskedőt a javítás ön által megadott határidőn (pár napon) belüli elvégzésére. Hívja fel a figyelmét arra, hogy amennyiben a javítás ezen határidőn belül nem készül el, ön úgy tekinti, hogy a termék nem javítható, és kérni fogja a termék cseréjét. Panaszát bejegyezheti a vásárlók könyvébe is, amelyre 30 napon belül, érdemi választ kell adnia az üzletnek. Ellenkező esetben bejelentéssel élhet az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség előtt. Amennyiben a felszólítás ellenére sem kapja vissza a megjavított terméket, s továbbra sem tudnak megegyezni az Ön szavatossági jogának érvényesítésében, bírósághoz vagy békéltető testülethez lehetséges fordulnia. A békéltető testületi út választását az eljárás gyorsasága, egyszerűsége, valamint költségkímélő jellege indokolhatja. amennyiben az üzlet/szerviz kicserélési/kijavítási kötelezettségének nyilvánvalóan nem tesz eleget (indokolatlanul és/vagy jelentősen túllépi a javítási/kicserélési határidőt), illetve ha például a minőségi kifogásáról a kereskedő nem vett fel a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szerinti jegyzőkönyvet, bejelentéssel élhet a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségen, így a kereskedő – hatóság által feltárt – jogsértő tevékenysége szankcionálásra kerülhet. További hasznos információk ebben a témakörben: www.nfh.huwww.nfhforum.hu
Amikor megveszünk valamilyen műszaki terméket, joggal várhatjuk el, hogy a nem ritkán súlyos vételárért nem csak egy “dobozt” kapunk, hanem évekre szóló biztonságot is arra nézve, hogy ha a működésben valamilyen hiba lép fel, azt gyorsan és hatékonyan megoldják egy szervizben. Az Európai Parlament (EP) szavazásával támogatta azt a javaslatot, hogy szülessen olyan szabályozás, amely szavatolja a felhasználó jogát a termék megjavíttatásához, a gyártóknak pedig megnehezíti, hogy különböző trükkökkel megrövidítsék termékeik élettartamát. Ez egyébként nem csak a felhasználót védi, hanem a környezetet is. Korábban az Európai Bizottság az okostelefonokra, tabletekre és laptopokra vonatkozó “jog a javításhoz” szabályozás tervét jelentette be 2021-re, hogy ezzel is csökkentse az elektronikus hulladék mennyiségét, és segítse a 2050-re becélzott klímasemlegesség elérését. Manapság még mindig sokféle terméknél divat az, hogy javítás helyett cserekészüléket biztosítanak, a hibásat pedig egyszerűen kihajítják, ha ez jobban megéri a gyártónak vagy a szerviznek. Az EP által megtárgyalt javaslat célja az, hogy a garancia meghosszabbításával, a meghibásodott alkatrészek garanciális javításának lehetőségével, illetve a javításra és a karbantartásra vonatkozó információk hozzáférhetőbbé tételével vonzóbbá és egyszerűbbé tegye a termékek megjavíttatását. Erről szavazott az EP november 24-én, és jelentős többséggel támogatta is a javaslatot, és felhívta az európai biztosokat, hogy dolgozzák ki azt a címkézési rendszert, amely a javítással kapcsolatban eligazítja a vásárlót. Az EP arra is felszólította az EU-t, hogy akadályozza meg azokat a praktikákat, amelyekkel a hardvergyártók szándékosan megrövidítik termékeik élettartamát, például úgy, hogy megnehezítik a javítást, vagy szoftverfrissítéssel direkt belassítják az eszközt. A javaslat a “zöldrefestés” (greenwashing) megtévesztő gyakorlata ellen is fellép: erről akkor beszélünk, ha a gyártó minden alap nélkül környezetbarátnak állítja be termékét. Ha a javaslatokból törvény születik, a vásárlók egy laptop cseréje helyett például egyszerűbben tudják majd kicserélni az akkumulátort, az SSD-t vagy kijelzőt, valamint a gyártó méregdrága szervízhálózata helyett olcsóbb, független szolgáltatónál is megjavíttathatják a terméket.

Fontos jogszabály változások Magyarországon 2021-től garancia, szavatosság témakörben

2021. január 1-vel egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállási szabályok változnak. 

Mely termékeket sorolhatjuk ide:

 • háztartási készülékek,
 • konyhai kisgépek,
 • kerti eszközök,
 • kézi szerszámok,
 • telefonok,
 • órák,
 • hangszerek és még sok minden más.

A teljes jogszabályt, amiben tételesen fel van sorolva az is milyen termékekre vonatkoznak ezek a szabályik itt találod. 

AZT SEM ÁRT TUDNI, HOGY

Jótállás kétféle módon keletkezhet:

 • szerződés alapján, amikor a jótállásra kötelezett önként vállalja a garanciát,
 • jogszabály által, amikor jogszabály írja elő a kötelező garanciát.

A legfontosabb módosítások a következők 2021. január 1-től:

 • Sok esetben nő a kötelező jótállás időtartama

Az 1 éves garanciális időtartam 2021. január 1-től megváltozik. A jótállás időtartama az eladási ár alapján növekszik:

  • a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  • a 100 000 forintnál drágább, de 250 000 forintot el nem érő eladási ár esetén két év,
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.
 • Jótállási jegy akár e-mailben is

2021-től a jótállási jegy elektronikus úton is átadható a fogyasztó részére. Ez nemcsak az e-mailben történő elküldést jelentheti. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlenül küldi el, hanem azt letölthetővé teszi, akkor a jótállási idő végéig biztosítania kell, hogy azt a vásárló bármikor letölthesse.

 • Garancia a doboz nélkül is jár

A jótállásból eredő jogok érvényesítésénél nem írható elő feltételként, hogy a termék csomagolását is vissza kell adni. Érthető is, hiszen nem életszerű elvárás, hogy a fogyasztó évekig őrizgesse a termék dobozát, csomagolását.

A csomagolásra vonatkozó előírás azért került rögzítésre, mert a gyakorlatban számos vállalkozás jogsértő módon követelte a fogyasztóktól a jótállási igény érvényesítéséhez a termék eredeti csomagolásának megőrzését.

 • Hol intézhető a garancia?

Egyértelművé válik, hogy hol lehet jogszerűen intézni a garanciális igényt. „A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.” – mondja ki a rendelet.

 • Csere vagy a vételár visszafizetése

A rendelet 2021. január 1-től előírja, hogy ha a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, akkor főszabály szerint 8 napon belül kell kicserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, akkor a vételárat kell 8 napon belül visszafizetni. Bizonyos esetekben ez a szabály nem kötelező.

 • Kijavítás 30 napon belül

Ha a fogyasztási cikk kijavítása 30 napon belül nem történik meg, főszabály szerint a vállalkozás köteles a 30 napos határidőt követően 8 napon belül kicserélni a terméket. Ha a cserére nincs lehetőség, akkor a 30 napos kijavítási határidőt követő 8 napon belül a vételárat kell visszatéríteni. Bizonyos esetekben ez a szabály nem kötelező.

 

Fontos tudni azt is, hogy amennyiben a fentebb írt Uniós jogszabályok változását megszavazzák, és azok életbe lépnek, akkor ezek Magyarországon is érvényes jogszabály előírásokká válnak, így 2021-ben egyértelműen a fogyasztók szempontjából előnyösen változnak a gatanciára és a szavatosságra vonatkozó előírások.

 
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest