2021.11.27.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

A parkolási rendelet módosításáról huszonnégy igen és egy tartózkodás mellett határozott Újbuda képviselőtestülete

18 min read

A képviselő testület 2021 március 1-i hatállya módításokat fogadott el a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 26/2010./IX.21./ XI.ÖK sz. rendelete Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról.

parkolási engedély | Újbuda

A rendeletben a sokakat érintő és érdeklő pontok egyike a várakozási hozzájárulás, ami mindenki által érthető megfogalmazásban a parkolási engedély.

A 2010-es rendeletben a várakozási hozzájárulásról (parkolási engedélyről) az alábbiak találhatók annak 8. pontjában többek közt: (ezen belül  vastagított betűtípussal emelem ki, hogy mit változtattak meg ebben 2021 március 1-vel.

2010

 • Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van, az általa megjelölt
 1. a) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója;
 2. b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzembentartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsira, ha az a) pontban megjelölt gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.

2021

„(1) Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van, az általa megjelölt

 1. a) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója; vagy
 2. b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzembentartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, ha a gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.”

2010

 • (2)A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:
 1. a) az eljárási díj megfizetése,
 2. b) a várakozási díj megfizetése,
 3. c) a gépjárműadó megfizetésének vagy az adómentesség igazolása,

2021

(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

„e) a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn.”

2010

(3) Lakásonként legfeljebb 2 darab lakossági várakozási hozzájárulás adható ki.

 

2010

(4) A lakossági várakozási hozzájárulás Újbuda kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és – jelen rendelet 3. számú mellékletében megjelölt közterületek kivételével – fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni.

2021

A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lakossági várakozási hozzájárulás – a 3. mellékletben megjelölt közterületek kivételével – Újbuda kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni. A lakossági várakozási hozzájárulás a 4. mellékletben megnevezett és körülhatárolt azon várakozási zónára érvényes, amelynek területén a lakos állandó lakóhelye található.” (Szerkesztői kiegészítés: a 2021.március1-től történő rendelet módosítást 6 övezetet határoz meg, ezeket lásd lentebb az 2021-es teljes  módosítások szövegrészének végén)

Újabb helyeken lesz fizetős a parkolás Budapesten: 8 újbudai út érintett - Infostart.hu

Mit is jelentenek ezek a változások egyszerű nyelvre fordítva értelmezésem szerint:

Eddig az kérhetett parkolási enegedélyt, aki a várakozási övezetben lakott, ez gyakorlatilag szinte teljes Újbudát lefedte, a változtatás szerint viszont innentől az igényelhet ilyet, aki a várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van, azaz a cikk legalján megtalálható 6 övezet egyikében van az állandó lakcíme.

Ezt a 4-es pontban történt változásokkal együttesen kell értelmezni, hiszen eredetileg a várakozási hozzájárulás (parkolási engedély) az összes önkormányzati várakozási helyre volt érvényes, míg a jogszabály változással, a lakossági várakozási hozzájárulás a 4. mellékletben megnevezett és körülhatárolt azon várakozási zónára érvényes, amelynek területén a lakos állandó lakóhelye található.

Tehát a két változást egyben értelmezve ez azt jelenti, hogy parkolási engedélyt csak az kérhet, aki a lentebb felsorolt 6 parkolási zóna egyikében lakik (ott van az állandó lekhelye) és a parkolási engedélye is csak arra a zónára lesz érvényes, nem újbuda összes fizető övezetére. Aki pedig olyan helyen lakik (állandó lakcíme alapján), ami nem fizetős övezet, az nem kérhet parkolási engedélyt a kerüelt más, fizetős övezeteibe. (természetesen amíg érvényben marad a kormény ingyenes parkolás rendelete, addig ennek nincs jelentősége)

Azt már a 2010-es rendelet is egyértelműen meghatározta, hogy az kérhet parkolási engedélyt, akinek a kerületben innentől pedig a parkolási övezetek egyikében van az állandó bejelentett lakcíme, tehát aki albérletben él, és oda nem engedélyezte a a bejelentkezést állandó lakcímként a tulajdonos (ilyet nem szoktak engedélyezni a tulajdonosok), azok nem kérhettek, nem kérhetnek a jövőben sem parkolási engedélyt értelmezésem szerint.

Fontos változás az is, hogy eddig vállalati gépjármű esetén csak szenélygépkocsira vonatkozott a kérhető parkolási engedély, ez most megengedőbb lett és ez kitejesztetteék vállalati motorokra, segédmotorkerékpárokra és 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira is.

Az eredeti 2010-es rendeletben a parkolási engedély (várakozási hozzájárulás) éves díjáról a rendelet 19§-a rendelkezik, az alábbiak szerint:

A lakossági várakozási hozzájárulás éves várakozási díja az adott területen fizetendő egyórai várakozási díj kétszázötvenszerese, az alábbi kedvezményekkel:

 1. a) lakásonként az első gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke 100%,
 2. b) lakásonként a második gépjárműre kiadott hozzájárulás esetén a kedvezmény mértéke
 3. ba) 30%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 3 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
 4. bb) 50%, ha a kérelmezett gépjármű az EURO 4 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
 5. bc) 70%, ha a kérelmezett gépjármű hibrid üzemű, vagy az EURO 5 környezetvédelmi kategóriának megfelel,
 6. bd) 100%, ha a kérelmezett gépjármű teljesen gáz vagy elektromos üzemű.

Mivel jelenleg a kormány megtiltott 2021 végéig az Önkormányzatoknak  bármilyen emelést adók és egyéb díjak tekintetében, így gondolom ez az oka, hogy egyenlőre ehhez a ponthoz még nem nyúlt hozzá az Önkormányzat, de az eddigi nyilatkozatok alapján, ha ez a tiltás megszűnik, akkor ezekben is változás fog történni. Szinten eddigi nyialtkozatok alapján az várható, az első gépjárműre nem lesz 100% kedvezmény, hanem jelképes összeg, erről eddig havi 1000 Ft-os összegről hallottam, a második esetében havi 2000 Ft-os összegről, míg harmadik és efeletti gépjárművekre nem lesz kérhető parkolási engedély. De persze amíg ezt rendelet módosításban nem szabályozza a testület, addig ezeket vegyük csak találgatásoknak.

Újbuda története | Kerületünk

És akkor íme a teljes rendelet módosítás szövege, hogy ne kelljen keresgélnie senkinek:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

 13/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 26/2010. (IX.21.) XI.ÖK rendelet módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. § Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 26/2010. (IX. 21.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Újbuda Önkormányzata) közigazgatási területén található, Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon, közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kialakított várakozási célú területekre, kivéve a taxiállomásokat, amelyeken történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.”

 1. § A Rendelet 5. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A várakozási övezet területén – a 6. §-ban meghatározott kivételekkel – kizárólag az alábbi esetekben lehet várakozni:)

„b) a lakóhely szerinti várakozási zónára érvényes lakossági várakozási hozzájárulással,

 1. c) a székhely, telephely, vagy fióktelep szerinti várakozási zónára érvényes gazdálkodói várakozási hozzájárulás alapján a várakozási díj megfizetésével,”
 2. § A Rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Nem minősül díjfizetés nélküli várakozásnak, ha a lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező gépjármű egy szomszédos várakozási zóna területét határoló úton vagy téren, valamint ezen határoló utat vagy teret keresztező úton, a határoló úttól vagy tértől számított első útkereszteződésig várakozik.”

 

 1. § (1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lakossági várakozási hozzájárulás – kérelemre – annak a lakosnak adható, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén van, az általa megjelölt

 1. a) egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója; vagy
 2. b) munkáltatótól kizárólagos használatba kapott, a munkáltató által üzembentartott vagy lízingelt vagy tartósan bérelt egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, ha a gépjárműre lakossági várakozási hozzájárulással nem rendelkezik.”

(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

„e) a kérelem beadásának időpontjában a kérelmezőnek helyi adó vagy más jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozása nem áll fenn.”

(3) A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A lakossági várakozási hozzájárulás – a 3. mellékletben megjelölt közterületek kivételével – Újbuda kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein és fővárosi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni. A lakossági várakozási hozzájárulás a 4. mellékletben megnevezett és körülhatárolt azon várakozási zónára érvényes, amelynek területén a lakos állandó lakóhelye található.”

 1. § (1) A Rendelet 8/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén működő általános iskola 1-5. évfolyamán tanuló gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének vagy más törvényes képviselőjének (a továbbiakban együtt: szülő) gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira.”

(2) A Rendelet 8/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermekszállítás iskolába várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

„a) az eljárási díj megfizetése,”

(3) A Rendelet 8/A. § (2) bekezdés e) pontjában az „az Önkormányzattal” szövegrész helyébe az „Újbuda Önkormányzatával” szöveg lép.

 1. § (1) A Rendelet 8/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Budapest XI. kerületi várakozási övezet mindenkori díjszedés alá vont területén működő bölcsödébe, óvodába járó gyermek szülőjének gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás adható kérelemre, a szülő által megjelölt személygépkocsira vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira.”

(2) A Rendelet 8/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gyermekszállítás bölcsődébe, óvodába várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:)

a) az eljárási díj megfizetése,”

(3) A Rendelet 8/B. § (2) bekezdés e) pontjában az „az Önkormányzattal” szövegrész helyébe az „Újbuda Önkormányzatával” szöveg lép.

 1. § A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás Újbuda kerületi önkormányzati tulajdonú közúti várakozóhelyein 50%-os kedvezményes díjú és üzemidőn belül időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít. A területi érvényességet a hozzájáruláson fel kell tüntetni. A gazdálkodói várakozási hozzájárulás a 4. mellékletben megnevezett és körülhatárolt azon várakozási zónára érvényes, amelynek területén a gazdálkodó székhelye, telephelye vagy fióktelepe található.”

 1. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egészségügyi várakozási hozzájárulás – kérelemre – a területi kötelezettséget vállaló háziorvos és gyermekorvos, illetve ezek asszisztense, a védőnő, valamint Újbuda Önkormányzatával szerződéses viszonyban az adott területen a szociális házi gondozási tevékenységben részt vevő személynek adható, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, továbbá a területi kötelezettséget vállaló otthoni szakápolási szolgálatok, illetve a támogató szolgáltatásokat ellátó szervezetek által megjelölt személygépkocsikra vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra.”

 1. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást, az egészségügyi várakozási hozzájárulást, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, a XI. kerületi Rendőrkapitányság, valamint az Újbuda Közterület-felügyelet részére kiállított várakozási hozzájárulást a Polgármester (a továbbiakban: hozzájárulást kiadó) adja ki. A várakozási hozzájárulások kiadásával kapcsolatos adminisztratív, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat a Polgármester az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. és a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el.”

 1. § A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2020. december 31. napjáig kiállított lakossági várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói várakozási hozzájárulás, az egészségügyi várakozási hozzájárulás, valamint az Újbuda Közterület-felügyelet, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége és a XI. kerületi Rendőrkapitányság várakozási hozzájárulása 2021. május 31. napjáig érvényes.”

 1. § (1) A Rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:)

„c) az érvényességi terület megnevezését,”

(2) A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A várakozási hozzájárulás elektronikus rendszerben kerül rögzítésre, melyről a jogosult igazolást kap.”

 1. § (1) A Rendelet 15. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemnek tartalmaznia kell:)

„f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tudomásul vette, hogy a kérelemben közölt személyes adatainak ellenőrzése és az engedélyre jogosultság feltételeinek megállapítás céljából a hozzájárulást kiadó a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, a közúti közlekedési járműnyilvántartásból, továbbá a helyi adó nyilvántartásból adatot igényel, valamint az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások nyilvántartását összekapcsolja.”

(2) A Rendelet 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha lakcímenként több gépjárműre kérik a várakozási hozzájárulás kiadását, a kérelmeknek az Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához történő beérkezési sorrendje szerint kell elbírálni azt, hogy melyik gépjárműre lehet elsőként és másodikként díjmentesen, melyikre harmadikként és negyedikként díjfizetési kötelezettség megállapításával kiadni a várakozási hozzájárulást, és melyik gépjármű esetében kell a kérelmet elutasítani. A kérelmeknek ugyanazon a napon történő beérkezés esetén a kérelmezőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy melyik gépjárműre kérik elsőként és másodikként, melyikre harmadikként és negyedikként a várakozási hozzájárulás kiadását. Egybehangzó írásbeli nyilatkozat hiányában várakozási hozzájárulás nem adható ki.”

 1. § A Rendelet 17/A. § (2) bekezdésében az „az Önkormányzat” szövegrész helyébe az „Újbuda Önkormányzatának” szöveg lép.

 

 

 1. § A Rendelet 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén az időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.”

 1. § A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az érvényességi idő lejárta előtt visszaadott hozzájárulások esetén a naptári napokban számított, időarányos várakozási díjat a hozzájárulást kiadó köteles visszafizetni.”

 1. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a Melléklet lép.
 2. § Hatályát veszti a Rendelet
 3. a) 8. § (2) bekezdés c) pontja,
 4. b) 8/A. § (2) bekezdés b) pontja,
 5. c) 8/B. § (2) bekezdés b) pontja,
 6. d) 9. § (2) bekezdés b) pontja, és
 7. e) 10. § (2) bekezdés b) pontja.
 8. § Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba.
 9. § Hatályát veszti a Rendelet 17. § (3) bekezdése.

 

 

 

dr. László Imre

 polgármester

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna

jegyző

 

 

Melléklet a 13/2021. (II. 25.) XI.ÖK rendelethez

„4. melléklet a 26/2010. (IX. 21.) XI.ÖK rendelethez

Várakozási zónák területének felsorolása

 

 1. zóna: Lágymányos: Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Goldmann György tér – Irinyi József utca páratlan oldal – Október huszonharmadika utca páros oldal – Bocskai út páratlan oldal – Tas vezér utca páros oldal – Villányi út páros oldal – Móricz Zsigmond körtér – Bartók Béla út páros oldal – Ménesi út – Mányoki út – Kelenhegyi út által határolt terület, beleértve – a Műegyetem rakpart kivételével – a határoló utakat és tereket.

 

 1. zóna: Dél-Lágymányos: Irinyi József utca páros oldal – Október huszonharmadika utca páratlan oldal – Bocskai út páros oldal – Kosztolányi Dezső tér – Béla út páros oldal – Hamzsabégi út – Budafoki út – Bogdánfy utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

 

 1. zóna: Gellérthegy: Móricz Zsigmond körtér – Bartók Béla út páratlan oldal – Ménesi út – Mányoki út – Kelenhegyi út – Verejték utca – Rezeda utca – Kelenhegyi út – Szirtes út – Számadó utca – Gyula utca – Mihály utca – Somlói út – Avar utca – Hegyalja út – Budaörsi út páros oldal – Villányi út páratlan oldal által határolt terület, beleértve – a Ménesi út, Mányoki út kivételével – a határoló utakat és tereket.

 

 1. zóna: Szentimreváros: Villányi út páros oldal – Budaörsi út – Nagyszőlős utca – Ajnácskő utca – Hamzsabégi út – Bartók Béla út páratlan oldal – Ulászló utca – Tas vezér utca által határolt terület, beleértve – az Ulászló utca, Tas vezér utca – a határoló utakat és tereket.

 

 1. zóna: Őrmező: Neszmélyi út – Balatoni út – Boldizsár utca – Péterhegyi út által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

 

 1. zóna: Kelenföld: Etele tér – Vahot utca – Bártfai utca – Vahot utca – Tétényi út – Kocsis utca – Fehérvári út – Bikszádi utca – Hadak útja – Than Károly utca – Gyergyótölgyes utca – Somogyi út – Etele tér által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.”

És végül az eredeti 2010-es rendelet elérési linkje azoknak, akik arra is kiváncsiak, hogy a rendelet módosítás adott pontjai mögött mit tartalmazott az eredeti rendelet:

https://kozigazgatas.ujbuda.hu/rendeletek/rendeletek-262010ix21-xiok-rendelet

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest