2022.12.03.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Egy közvéleménykutatás margójára avagy hogyan gondolkoznak az Újbudaiak, legalábbis a kutatásban részt vett 1500 fő…

11 min read

Az elmúlt napokban Junghausz Rajmund facebook posztjának köszönhetően derült ki, hogy volt egy közvélemény kutatás az Újbudai Önkormányzat megrendelése alapján, és ebben a megbízott külsös cég 1500 embert kérdezett (ha jó az információm, akkor telefonon keresztül)

Junghausz képviselő úr bejegyzése alapján erről a kutatásról nem csak a fidesz frakció, de az ellenzéki összefogás több pártja sem tudott, többek közt ezért is kérte a kutatásban elhangzott kérdések és azokból levont következtetések nyilvánossá tételét. Hogy ennek köszönhető-e vagy sem, hogy cirka 2 napja az Újbuda.hu oldalon megjelent a kutatás eredménye azt nem tudom. (bár információim szerint ez a nem teljes kutatási anyag, igaz elképzelni nem tudom melyek lehetnek azok a kérdések, amelyek nem tartoznak az itt élőkre, ha közben Őket kérdezték ezekről is)

Mi minden derült ki a közvéleménykutatásból avagy mit is gondolnak az Újbudaiak, a készítő állítása szerint reprezentatív felmérés alapján.

A reprezentatív jelleget a magam részéről nem vonom kétségbe, hiszen nem a válaszadók száma dönti el elsődlegesen a reprezentatív jelleget, hanem annak összetétele, igaz kétségtelen tény, hogy voltak olyan kérdések, amire olyan magas volt a nem válaszolók száma, hogy az adott kérdésben ez picit sorjázza a reprezentatív jelleget. A kutatást 18 és annál idősebb korosztályon belül végezték, felső életkori határ nem volt meghúzva.

Aki a teljes anyagot szeretné megtekinteni (érdemes), mivel ebben a cikkben nem térak ki az összes vizsgált kérdésre, az itt teheti meg:  https://ujbuda.hu/ujbuda/ujbuda-lakossagi-velemenyek

Idézem a kutatást lebonyolító céget:  “Reprezentativitás: A megkérdezettek életkor, nemi hovatartozás, iskolázottság szerint a főváros XI. kerület – Újbuda – felnőtt népességét reprezentálják. “

Engem már rögtön az első kérdés megdöbbentett, pontosabban az erre adott válaszok….

 

A megkérdezettek fele ezek szerint semmilyen ügyben nem járt az Önkormányzatnál ???   Na most soroljam hány féle ügyben szokás felkeresni életünk során az Önkormányzat ügyfélszolgálatát ? Attól tartók nem értették a kérdést a válaszadók, vagy nem voltak tisztában azzal, hogy mely ügyek tartoznak, vagy tartozhatnak az Önkormányzat működési területe alá, de talán az sem világos, hogy az Önkorményzat területén lévő ügyfélkapu ügyintézések kihez tartonak. Szóval ez a kérdés azt gondolom célt tévesztett, vagy erősen pontatlan lett, meglátásom szerint nem jól lett megfogalmazva a kérdés.

Az viszont megnyugtató, hogy, akik azt reagálták, hogy volt már dolguk Önkormányzati ügyintézéssel, azok 64% teljes mértékben elégedett volt, azaz a megkérdezettek 52%.nak a 64 %-a teljes mértékben elégedett. (ez a megkérdezettek 33%-a)

A következő kérdés már egy sokkal érdekesebb probléma kör, miszerint mennyire veszi figyelembe a kerület lakosságának a véleményét az Önkormányzat ?

Nos elég szomorú, hogy a megkérdezettek 26%-nak fogalma sincs mit válaszoljon erre, miközben nem kevés olyan ügy kavart kisebb-nagyobb port Újbudán tavaly, amiben épp a lakosság véleményének ideje korán történő megkérdezésének hiánya okozott.

Egy biztos az erre a kérdésre adott válasz alapján mindenképp érdemes átgondolni az Önkormányzati képviselők, politikusok, a képviselő testületben lévő pártok eddigi kommunikációját, cselekedeteit, mert ha 22% valamilyen szinten nem elégedett azzal, ahogy az itt élőkre, azok véleményére, elvárásaira vagy épp javaslataira támaszkodik az Önkormányzat, és ezzel szemben a teles mértékben elégedettek száma, mindössze 12 %, az annyira nem biztató.(az inkább elégedett 40% pedig arra utal, hogy nem minden kérdésben elégedettek, azaz a válaszolok legnagyobb része belefutott már olyan ügyekbe, amiben szerinte nem jól képviselte az Önkormányzat illetve annak képviselő testülete az Újbudaiak érdekeit. És ebbe az is beletartozik, ha az Önkormányzat esetleg igyekszik jól képviselni adott ügyekben az érdekeltek érdekeit, csak épp nem jól kommunikálja ezt le, így nehezen értelmezhető, hogy épp kinek az érdekeit védi. Azt pedig talán mindenki tudja, érzékeli, hogy mindkét politikai tömb (oldal) esetén, ha a másik oldal kommunikációja nem egyértelmű, félreérthető, nem elég szilárd lakosságot érintő ügyekben, akkor azt a másik oldal ki is fogja használni saját érdekeinek megfelelően. (mert sajnos az Önkörmányzat képviselő testületén belül még mindig elsődlegesen politizálás folyik és csak másodlagosan az itt élők érdekeinek képviselete pártszínektől függetlenül) Ilyenkor történhet meg, hogy a Civilek, amikor egy adott ügyben eredményt érnek el, nem is kicsit, csak bámulnak ki a fejükből, amikor azt olvassák, hogy gyakorlatilag mindenki mellettük állt az ügyben és velük közösen nyerték meg a küzdelmet, csak épp a küzdelem idején, amikor hátra tekintettünk nem sok embert vagy épp pártot láttunk ezekből a későbbi élharcosokból.

A magam részéről a kérdőív egyik legfontosabb kérdésének és erre adott reakciójának tartom ezt a slide-ot, ami alapján ha nem gondolkoznak el az Önkormányzatnál, a pártoknál, vagy személy szerint maguk a képviselők is, hogy bizony változtatni kell az eddigi kommunikáción (jobb és bal oldalon egyaránt), akkor saját maguk termelik ki a Civil ellenállás harcosait, akik a megfelelő időben a Civileket képviselve bejelentkeznek a politikai életbe (kényszerből, mert egyébként lenne más dolguk is)

És akkor jött a Déli Körvasút kontra VO kérdéskör…

A megkérdezettek 25% nem hallott a Déli Körvasút és a VO tervéről… Mondanám, hogy No comment, de csak reménykedem, hogy az emberek fejében a Hamzsabégi sétány megmentése van és nem a Déli Körvasút név. Ha oda lett volna írva zárójelbe, hogy Hamzsabégi sétány ügy, és akkor sem változott volna ez az arány, hát az igen csak szégyenteljes lenne. Gondolom, ha napok alatt kivágnak 1000 fát, és ezzel Újbuda belvárosának a tüdejét likvidálják, akkor az ebből adódó problémák elég gyorsan megtanítják a fenti kifejezésekre , a jelenleg még csak képben sincs lakosokat.

De ennél is megdöbbentőbb, hogy akik hallottak ezekről a fogalmakról, azok 48% nem tudja, hogy a Déli körvasút a jobb, vagy a VO-ás az Újbudán élők szempontjából…

Apróság ugyan de én odaírtam volna a kérdésben, hogy az “Önkormányzat és a kerület Civil szervezetei által javasolt”….hiszen épp a Déli Körvasút-Hamzsabégi sétány természet károsítása ügyben az egyik Civil szervezet önmaga perelte be a Magyar Államot kivitelezőin keresztül és pert is nyertek, akkor még egymaguk. Azóta kezd közeledni a Civilek és az Önkormányzat álláspontja és esetleges közös stratégiai fellépése Újbuda érdekében.

Egyik nagy port kavart ügy a Kelenföldi Városközpont jövője, bontani vagy felújítani ?

A Kelenföldi Városközpont Megmentésért Mozgalom és velük együttműködő más kerületi civil szervezetek már cirka 25,000 aláírást gyűjtöttek össze a Kelenföldi Városközpont megmentése érdekében (ami a felújításra mondott igent bontás helyett), ebből 14.000-et közvetlenül az érintett területen lakóktól, most pedig a megkérdezettek 61%-a is a felújítás mellett érvel.

Kérdés, akkor mi az amin még gondolkodni kell ? Nem kellene a petíció és a közvélemény-kutatás eredménye alapján megkezdeni a tárgyalást a Fővárossal, és ebbe bevonni az ott lakók és a Városközpontban dolgozók érdekeit védő Civil szervezetet, hogy milyen formában, kinek milyen szintű részvételével, anyagi hozzájárulásával lehet elkezdeni egy felújítás megtervezését. És ezzel egyidőben véglegesen le kell venni a napirendi pontról a Városközpont értékesítését bármilyen formában is. Ha a Főváros nem hajlandó támogatni a felújítást, akkor érdemes lenne elkezdeni tárgyalni arról is, hogy a Városközpont átkerülhessen az Önkormányzat tulajdonába, vagy legalább hosszú távú bérleti viszonyba, ha pedig tulajdonba kerülne, akkor a kerület törzsvagyonának részéve tenni, mert akkor azt onnantól nem értékesíthető.

A kerület főépítészétől ígérete alapján a héten-jövő héten kellene megérkezni a meghívónak a KÉSZ, a Városközpontra vonatkozó átalakításának kérdésében. Így talán érdemi munka indulhat el, hogy miként védjük ki az esetleges eladás lehetőségét, minél erőteljesebb KÉSZ szabályozással, de ez önmagában nem fog a felújításról szólni, így a felújítással kapcsolatos elképzelésekről ettől függetlenül el kell indítani az egyeztetéseket.

Nagyon érdekes a felmérés alapján, hogy a fiatalabb 18-39 év közöttiek még az épülethez sok okból jobban kötődő idősebb korosztálynál is jobban támogatták a felújítást (66%, még az idősebb generációs 56 illetve 58 %) az már talán kevésbé meglepő, hoyg a Nők picit többen támogattáják a felújítást és iskola végzettség alapján minél alacsonyabb, annál kevésbé, igaz a legalacsonyabb szint is jóval magasabban áll, mint ugyanabban a körben az eladást pártolók. Amire nem igen tudok magyarázatot, hogy a Móricz Zsigmond körtér és térségében lakók, még a közvetlenül érintett lakóknál is 10% ponttal magasabban támogatták a felújítást.

A kerületi civil zzervezetek névszerinti ismertségére vonatkozó kérdésekre mindössze 186-an válaszoltak az 1500-ből, aminek szerintem a fő oka, hogy a Civileket mint mozgalmat ismerik az emberek általánosságban, és sokkal kevésbé jegyzik meg magának a Civil Szervezeteknek a nevét. De legyünk önkritikusak is, hiszen ez azt is jelentheti, hogy  bár sok ügyben várják az Újbudaiak a hathatós fellépéseket (pl. a túlépítés kapcsán), mégsem aktivizálódnak eléggé az ilyen ügyekben az országos átlagnál is sokkal vehemensebben és sikeresebben fellépó Civil szervezetk mögött.

Ami viszont figyelemre méltó, hogy sokkal nagyob arányban érzik úgy a válaszadók, hogy az Ő érdekeiket illetve így a kerület érdekeit képviselik a Civil Szervezetek, mint például a hasonló kérdés tekintetében az Önkormányzatnál.

Kell-e ennél nagyobb biztatás, hogy a Civil szervezetek jelöljék ki az arra érdemeseket és bizony indítsák el jelöltjeiket a következő Önkormányzati választáson Újbudán…

És elérkeztünk a döbbenet kérdéséhez, amit egyszerűen nem is tudok hova tenni a kerületi óvodák és bölcsödék kapcsán…

A megkérdezettek majdnem 90% nem a kerületi óvodába, bölcsődébe viszi a gyermekét, gyermekeit.!!!!

De akkor hova, és a még jobb kérdés, miért ?  Azért viszi máshová, mert nem itéli jónak a helyi ellátást, vagy esetleg azért, mert egyszerűen nincs szabad hely ? Mindkét válasz nagyon erőteljes problémára mutat rá, és azonnal foglalkozni kell vele. Ha nincs hová, az egyértelműen Újbuda túlépítésének és az infrastruktúrális, azon belül is a humán fejlesztéseknek az elmaradását mutatja. Ennek Madárhegy lehet az élő példája, ahol évek alatt irdatlan mennyiségű lakást építettek fel, de ezenkívül semmi nincs a területen, így például innen lehet sokan Budaörsön keresnek megoldást fenti kérdésre.

Ugyanebben a kérdéskörben az elégedettség mérése nagyon nem releváns, hiszen a megkérdezettek 10% járatja csak ide a gyerekét, így ennek a 10%-nak elégedettségé szintje szerientem erősen alulreprezentál bármelyik irányba is.

A kerületi szociális intézményekkel kapcsolatos kérdésre már ki sem teszem a felmérést, mivel mindössze a megkérdezettek 3%-a volt érintett, így a 3% elégedettségi mérései már tényleg teljesen alulreprezentált eredményt mutatna kerületi szinten. Maximum azon kellene itt elgondolkodni, hogy akkor hol helyezik el az ebben a kérdésben érintetteket az Újbudaiak, ha nem a kerületben és mi ennek az oka.

Hát elsőre most ennyit szedtem ki a kérdőívből, de még rengeteg kérdésre lehet választ kapni többek közt a kerület közlekedésére, egészségügyi ellátása, köztiszatság, hajléktalan kérdés, parkolás, stb témakörökben, így érdemes időt szánni és átolvasni a teljes nyilvánosságra hozott anyagot. A közeljövőben még lesznek olyan cikkek a Lokálpatriótában, amelyek olyan témával foglalkoznak, amelyeket a felmérés is érintett, így ezekben majd az idevágó részeket idézni fogom.

2 thoughts on “Egy közvéleménykutatás margójára avagy hogyan gondolkoznak az Újbudaiak, legalábbis a kutatásban részt vett 1500 fő…

  1. Az óvoda, bölcsőde kérdést szerintem félreértettek. Valószínűleg 89 %-nak nincs óvodás, bölcsődés gyereke.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest