2021.12.02.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Megjelentek az otthonfelújítási hitel részletei

6 min read

Lakásfelújítás - Felújítás egyszerűenA törlesztési moratórium meghosszabbításához hasonlóan megjelent az Orbán Viktor miniszterelnök által szintén szombaton bejelentett, legfeljebb 3%-os otthonfelújítási hitelről szóló rendelet is. Az állami kamattámogatású hitelt legfeljebb 10 éves futamidőre, 6 millió forint összegig lehet felvenni az akár 3 millió forintos állami támogatással zajló felújítások költségeinek megelőlegezésére. Egy 6 milliós hitelre 90 ezer forintos induló költséget számíthatnak fel a bankok, emellett ha nem készülünk el egy év alatt a felújítással, vagy túl kevés számlát nyújtunk be (a hitel összegének 25%-át kell ennek elérnie), akkor megugrik a hitel kamata (az aktuális helyzet szerint 5% fölé), és a már igénybe vett kamattámogatást is vissza kell fizetni.  Néhány ponton magának a felújítási támogatásnak a szabályozását is átírta most a kormány.

641/2020. számon jelent meg a kamattámogatott otthonfelújítási hitelről szóló kormányrendelet a legfrissebb Magyar Közlönyben. A rendelet a CSOK, pontosabban a CSOK-hitel szabályaiból indul ki, vagyis

A 2021. FEBRUÁR 1-JÉN INDULÓ OTTHONFELÚJÍTÁSI KÖLCSÖN HASONLÓ LESZ A 3%-OS CSOK-HITELHEZ: AZ ÖTÉVES ÁTLAGOS ÁKK-HOZAM 130 SZÁZALÉKA + 3 SZÁZALÉKPONTNYI KAMATOT SZÁMÍTHATNAK FEL A BANKOK, DE A 3% FELETTI RÉSZT AZ ÁLLAM ÁLLJA, VAGYIS AZ ÜGYFÉL ÁLTAL FIZETETT KAMAT ALAPESETBEN 3%.

 • a hitelezőket az otthonfelújítási kölcsön összege után 1,5% költségtérítés illeti meg a hitelfelvevő részéről azzal, hogy a pénzügyi közvetítője részére fizethető közvetítői díj nem haladhatja meg a 0,8%-ot, (a 6 milliós maximális összeg esetében ez 90 ezer forintos költségtérítést jelent – a szerk.),
 • az otthonfelújítási kölcsön jelzálogalapú hitelintézeti kölcsönnek számít (vagyis várhatóan közjegyzőt, értékbecslőt is alkalmazni kell – a szerk.), és
 • akkor veheti fel valaki, ha megfelel az új, akár 3 milliós otthonfelújítási támogatás feltételeinek (25 év alatti együtt élő gyermek, 1 éves tb-jogviszony, köztartozásmentesség, stb. ), ennek igazolásához a hitelkérelem során csatolni kell a vonatkozó dokumentumokat,
 • ha a hitelintézet a benyújtott kérelem és mellékletei alapján azt állapítja meg, hogy az igénylő a kérelem benyújtásának időpontjában a kamattámogatás feltételeinek megfelel, akkor a kamattámogatás igénybevételéről az igénylővel támogatási szerződést köt,
 • az otthonfelújítási kölcsön összege nem haladhatja meg a 6 000 000 forintot, kamatainak megfizetéséhez a  kamattámogatást az  állam a  kölcsön teljes futamidejére, legfeljebb 10 évre nyújtja,
 • az otthonfelújítási támogatás terhére történő előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel a hitelintézet, ilyenkor a jóváírást követő 10 napon belül a hitelintézet változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolja, és arról a  támogatott személyt és a kincstárt értesíti,
 • a hitelfelvevő az otthonfelújítási kölcsön felhasználásával megvalósított építési tevékenységekkel kapcsolatban kiállított számlák kifizetését a kölcsön folyósításától számított egy éven belül a  számlák vagy azok másolata bemutatásával igazolja a hitelintézet felé (vagyis figyelni kell, hogy a tervezett munkák egy éven belül befejeződjenek)
 • ha ez nem teljesül, vagy elveszti a jogosultságát a hitelfelvevő a felújítási támogatásra, vagy a felvett felújítási támogatás nem éri el a kölcsönösszeg 25%-át (vagyis egy 6 milliós kölcsön esetében az 1,5 millió forintot), akkor

A KÖLCSÖNTARTOZÁS HÁTRALÉVŐ ÖSSZEGÉRE VONATKOZÓAN A KAMATTÁMOGATÁS MEGSZŰNIK (A KAMAT JELEN ÁLLÁS SZERINT 5,1% FÖLÉ UGRIK), AZ ADDIG IGÉNYBE VETT KAMATTÁMOGATÁST AZ ARRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGSZŰNÉSÉT KÖVETŐ 60 NAPON BELÜL EGY ÖSSZEGBEN A HITELINTÉZET ÚTJÁN VISSZA KELL FIZETNI A KINCSTÁRNAK (HALVA SZÜLETÉS VAGY A GYERMEK ELHALÁLOZÁSA ESETE KIVÉTEL).

 • ha viszont teljesülnek a feltételek, az otthonfelújítási támogatás folyósítását követően a  hitelintézet az otthonfelújítási támogatást 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy hitelintézetnél vezetett hitelszámláján írja jóvá, legfeljebb a fennálló otthonfelújítási kölcsöntartozás összegéig.

Változik a felújítási támogatásról szóló rendelet is

hitel – Szezám

Módosult maga az otthonfelújítási támogatásról szóló rendelet is, például az alábbiakkal:

 • ha a szülők lakóhelye nem azonos, akkor az a szülő jogosult a támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van, ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye,
 • mindkét szülő a támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével,
 • ez nem érvényes azokra a szülőkre, akiknek lakóhelyén másik, a (3) bekezdés szerintitől eltérő gyermeke is lakóhellyel rendelkezik, és e gyermek másik szülőjének a) a lakóhelye szintén velük azonos (magyarán például együtt él az új párjával és a vele közös gyermekükkel ), vagy b) a lakóhelye eltérő, de nála egyetlen közös gyermeküknek sincsen lakóhelye,
 • a korábban felsorolt munkálatok mellett a támogatás igényelhető a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjére, valamint használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a  megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az  abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget,
 • pontosították, hogy a támogatás a  lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a  számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az  igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni,
 • otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a támogatás iránti kérelem 2021. március 1-jétől nyújtható be, és otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a kölcsönszerződést is mellékelni kell,
 • nemcsak a kiskorú gyermekeknek kell a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezniük, hanem a nagykorúaknak is, kivették ugyanis a rendeletből a „kiskorú” megjelölést ennél a résznél (a gyermekre vonatkozó korhatár változatlanul 25 év az igényléshez.)

Összegezve van mit átolvasni és megérteni annak, aki szeretné igénybe venni az otthonfelújítási hitelt…

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest