2022.08.12.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Újbudán végeláthatatlan sorozata van az “Ingatlanfejlesztéseknek”, ezzel járó természetkárosításnak és sokszor ebből adódó “mutyi” gyanúnak…

12 min read

Csak a Lokálpatrióta cikkei alapján lassan regénybe lehetne fűzni azt, ami Újbudán zajlik sok éve ingatlanfejlesztés címszó alatt, de ami valójában Újbuda zöldövezeti jellegének és élhetőségének szándékos vagy felelőtlen lerombolása, és amibe bizony sokaknak a keze beleér, a zsebe meg belefér… és itt mindenki maga fejezheti be a mondatot, hogy ebbe saját tapasztalatai alapján a politikusok, a gazdasági szereplők, közintézmények, hivatalok, kormány, önkormányzat, egyéb közösségek vagy bármi más értendő…

Természetesen ebben a kérdésben a Lokálpatrióta tulajdonos-főszerkesztőjenként nekem is meg van a magam tapasztalata, a véleményem és messze nem csak Újbudára szűkítve, de nem szabad összetéveszteni a tapasztalatokkal kibélelt véleményt, még akkor sem, ha valamit saját szememmel láttam és fülemmel halottam azzal, amit a bíróságokon is elfogadható és egyértelmű bizonyítékoknak hívnak. Egyébként sem a  vádaskodás a cél bárkivel szemben, hanem a jelenség leleplezése, és adott ügyekben a lakosság és közvetlen környezetünk érdekében eredmények elérése, legyen az kicsi vagy nagy.  Ezért emeltem fel a szavamat és próbáltam tényszerű maradni, pártpolitikától független, a LAKÓPOLITIKA jegyében tett megállapításokat tenni a teljesség igénye nélkül pl. a Hamzsabégi sétány ügyében, az Őrmező melleti One irodaház anomáliái miatt, a Kelenfölföldi Városközpont elherdálásának ügyében, Saroktelek kérdésében és még hosszasan lehetne sorolni. Ezért támogatom minden erőmmel kerületünk aktív Civil szervezeteit, mozgalmait és tudosítók minden eseményükről, ha már a mi pénzünkből fenntartott Újbuda Média Csoport ezt a nemes feladatot képtelen ellátni.

Eljutott a Lokálpatrióta odáig, egyben arra az olvasottsági és kedvelési szintre az Újbudán élők körében, hogy már nem csak olvassák a független hírpotál híreit, egyre többeknek kiinduló oldala lett a kerületi hírek tekintetében, de legnagyobb örömömre, a hitelességem és függetlenségem visszaigazolásakáént sorra keresnek meg az Újbudán élők, dolgozók, és ezek csoportjai, mozgalmai, közösségei és persze Civil szervezetek is, hogy segítsek a problémáik nyilvánnosságra hozatalában és a megoldások keresésében. Ma egy ilyen megkeresés ügyében teszem a dolgom, teszem, amit joggal elvárnak egy független hírportáltól kerületünk lakói…

Madárhegy, Hosszúréti utca 1835/12 és1835/13 hrsz-ú ingatlanok (Angyalka utca templom melletti terület, az uszoda alatt).

Miről is van szó röviden, azaz az Ügy… (az alábbi leírást a Madárhegyi Civil szerveződéstól kaptam)

2017-ben elkészült a terület szabályozási terve, melyet az akkori Önkormányzat elfogadott. Az ehhez korábban benyújtott kéréseinket nem vették figyelembe.

2018-ban a terület szabályozási tervét az akkori önkormányzat módosította, megemelte a beépítés lehetőségét, beépítési magasságot növelték, zöldfelület mértékét csökkentették, stb. Ehhez kapcsolódóan tárgyalási lehetőséget sem kaptunk.

2020 februárjában a megváltozott, jelenlegi önkormányzathoz egy lakossági petíciót nyújtottunk be sok száz aláírással, mellyel el tudtuk érni, hogy Madárhegyen erre a területre változtatási tilalmat rendeljen el az Önkormányzat – az akkori segítségért és aláírásokért ezúton is köszönet mindenkinek.

Így egyelőre nem kapott engedélyt és nem épült meg a túlzsúfolt lakópark – 10.000 nm területre 177 lakás + 1 db iroda, illetve 176 lakás + 7 iroda volt elképzelve. A kezdeményezésünk mellé állt Orosz Anna alpolgármester és Keller Zsolt területi képviselő is, ők írták a vonatkozó előterjesztést, amit a képviselő testület a Polgármester Úr támogatásával el is fogadott.

Hol tartanak most az Ügyben a Civilek:

Azóta több tárgyalás lezajlott az ingatlan tulajdonosa és az önkormányzat között arról, hogyan és mennyivel kisebb és kevesebb épület/lakás épülhessen az adott ingatlanon. A tárgyalások félbeszakadtak. (Az erről szóló értesítést is mellékeljük.) Ennek oka, hogy a terület tulajdonos (off-shore hátterű) cég hivatalos bírósági felszámolási eljárás alá került. A cég egyébként nem építeni akart, hanem eladni a telket más beruházónak, aktívan hirdette is, amikor sikerült a változtatási tilalmat elrendeltetni.

A felszámolási eljárás adta lehetőséget kihasználva néhány lakótársunkkal az önkormányzathoz fordultunk és a hét elején beadtunk egy kérelmet, kértük a szabályozási terv módosítását. Kértük azt is, hogy az önkormányzat vizsgálja meg a megváltozott helyzet (felszámolás alatt lévő cég) miatti lehetőségeket, sőt az ingatlan esetleges megvásárlásának a lehetőségét, ami most nyomott áron elképzelhető lenne. (A kérelem aláíratlan változatát is mellékeljük.) Kértük a változtatási tilalom fenntartását a lehetséges leghosszabb ideig, ez a jelenlegi jogszabályok szerint 2023. február, összesen 3 év.

A bennünket érintő problémák nem oldódtak meg, szeretnénk rá megoldást találni, gyakorlatilag kertvárosi övezetből lakóteleppé alakul át a környékünk. Ezeket össze is foglaltuk a kérelemben: A kertvárosias zöldövezeti területünkön már most is komoly infrastruktúrális problémák vannak, melyekre megoldást kell találni: Sem a közlekedési infrastruktúra, sem az orvosi ellátás, sem a gyermekellátást szolgáló közintézmények (óvoda, bölcsőde) fogadóképessége nem teszi lehetővé már jelenleg sem a megfelelő, joggal elvárható életminőséget. A helyben lakó szülők már jelenleg sem találnak bölcsödét és óvodát a gyerekeiknek. A meglévő iskolák és orvosi rendelők kapacitása sem elegendő. Az újonnan beköltözők általában családonként két autóval nagymértékű környezeti terhelésnövekedést jelentenek, a további növekedés indokolatlan és elfogadhatatlan helyzetet teremt a helybeli lakosok számára. Még koncepció szinten is teljes mértékben hiányoznak a parkok, játszóterek, kutyafuttatók. Jelenleg sincs elegendő parkoló, sokan keresnek garázst, a gépkocsik már most is az utcán parkolnak, a kocsik száma többszöröse a parkolóhelyeknek. Elfogadhatatlan számunkra a csökkenő a zöldfelület aránya, a növekvő közúti járműforgalom és légszennyezettség, a hőszigetek létrejötte. Mi olyan zöldövezetbe költöztünk, ahol harmóniában volt az épített és a természetes környezet, az új építkezésekkel ez megszűnne, ami számunkra nem elfogadható életminőségi, lakhatási értékvesztésével jár.

Most az Önkormányzat válaszát várjuk, amint megérkezik, továbbítjuk a sajtónak is…

Mit szeretnének az ott élő Civilek, miben kérik az Önkormányzat aktív segítségét ?

Szeretnék valamilyen módon tovább késleltetni/megakadályozni a beépítést, ami Madárhyge utolsó még egybefüggő, jelentősnek modható zöld területe. ,A jelenlegi jogszabályi környezet számukra hátrányos, az önkormányzatnak is limitáltak a lehetőségei, ugyanakkor van néhány elképzelésük, ami talán segíthet. De addig is a joszabályi keretek által meghatározott maximális idősávben kell alkalmazni a változtatási tilalom elrendelését, ami eddig 2 év volt, de úgy tudják ennél többre is van lehetőség.

Egy biztos ehhez aktív párbeszéd szükséges az Önkormányzat és a Civilek között, sokkla aktívabb és célirányosabb, mint amilyen az elmúlt 2 évben történt általánoságban a Civil Szervezetekkel, mozgalmakkal, helyi lakosokkal.

Amit tehetett volna az önkormányzat az elmúlt pár évben az ott élők szerint, és a felsoroltakkal magam is egytértek, ráadásul Gazdagréten a templom mellett, tehát az érintett területhez igen közel lakom, így az ott zajló eseményeket testközelből figyelhettem már eddig is.

  • Elővásárlási jogot miért nem tették rá a telekre már másfél éve?
  • Felszámolási eljárás keretében miért nem kereste a bankot egyezkedésre?
  • Miért nem javasolt feljelentést a korábbi jogszerűtlen Építési Szabályzat ráemelés ellen?
  • Nem tette fel a kérdést, hogyan tudná megakadályozni a beépítést – és nem ténykedett ez irányban, de miért?
  • Nem vizsgáltatta az eredeti telekvásárlás jogszerűségét, de a jogutódlás kérdését sem firtatta, miért
  • Jogi kiskapuinak megszüntetésére nem tett semmit: elő kellene írni a területen az intézmény, iroda %-os arányát, feltöltés maximális méretét, stb.
  • Önkormányzat eszköztelen? A befektető van rákényszerítve arra, hogy megegyezzen az önkormányzattal, különben ellehetetlenítheti a beruházást, ezt minden befektető tudja.
  • Önkormányzatot törvénytelen szerződéskötésre akarta rábírni, (fizetésképtelen céggel tilos szerződést kötni) – ezért fel kellene jelenteni – ehelyett nincs más út, mint elfogadni, amit korábban leírt a telekspekuláns?

A Civil szerveződés, most saját ingatlanjogász bevonásával készül az Önkormányzathoz menni (mondjuk erre előkészítésként jó alkalom lehet a közmeghallgatás is). Orosz Anna alpolgármester asszonnyal néhány napja elkezdődött egy egyeztetés, és láthatóan nyitott a Civilek ötleteire, kezdeményezésére, de mint azt tudjuk, itt nem egyszemélyben dönthet az alpolgármester asszony,  Újbuda civil lakossága pedig már elég sok csalódáson ment keresztül Önkormányzatunk illetve a Képviselő testületünk munkáját és döntéseit látva.

A Madárhegyi Civil közösség és a Lokálpatrióta is várja a Dr. László Imre és az Önkormányzat illetékeseinek válaszát ebben az ügyben is, valamint a képviselő testületben résztvevő pártok frakcióinak meglátásait, állásfoglalását, esetleg ötleteiket, javaslataikat.

Végül egy jó példa hogyan kell tisztességesen eljárni külsősként egy iylen meglehetősen zavaros, tisztázatlan, akár ingatlan mutyi kifejezéást is kiérdemlő ingatlan spekuláció ügyében:

‘Tisztelt Kollégák!

A Bp. XI. ker. Madárhegyen lévő, Hosszúréti út – Szőlőlugas utca – Lépés utca –  Angyalka utca által határolt mintegy 2,5 hektáros területre – HRSZ: 1835/12 és 1835/13 vonatkozó tervezői munkánk rendezetlen.

A Magyar Építész Kamara Etikai-fegyelmi Szabályzata értelmében kérem a Tisztelt Kamarai tagokat, hogy amíg lezáratlan jogviszonyom áll fenn, addig a fenti ingatlannal kapcsolatban tervezési megbízást ne vállaljanak.

M. Miltényi Miklós építészmérnök
01-1557
MM Művek Építésziroda Kft.
+36 20 912 6264
www.mmmuvek.hu”

Ez a felhívás a Magyar Építészeti Kamara oldalán olvasható ITT

A létrehozásának időpontja: 2021-02-05 17:03:24

Szerkesztői lábjegyzet:

A részemre átadott dokumentációt olvasgatva annak kifejezetten örülük, hogy az Önkormányzat cirka 1,5 éve még sokkal konstruktívabb volt, mint manapság és sokkal bátrabban mert élni a változtatási tilalom elrendelésével, ami most a Kelenföldi Városközpont ügyében léket kapott. Ezek szerint anno még nem félt senki attól, hogy ez öngól, mert utána az Önkormánynzat sem csinálhat semmit a területen. (Úgy tudom, most ez volt legfőbb oka az elutasításnak a Városközpont ügyében)

Az őszintén meglep, hogy senki hivatalból az Önkormányzat illetékes osztályán, részlegén, senki nem nézett utána a cégnek, akivel tárgyalásba kezdtek és fogalmuk sem volt arról fentiek alapján, hogy egy felszámolás alatt lévő céggel igyekeznek megállapodni. Mivel munkakörömbe vág, így nyugodtan mondhatom, hogy remek nemzetközi Biztosítók vannak hazánkban (három is), akik többek közt hitelminősítéssel vagy épp cégmonitoring szolgáltatással is fogalkoznak, ez utóbbi valóban filléres tétel, és még szerződni sem kell, alkalmi jelleggel is igénybe vehető. Mint fentebb látható, az Építészeti Kamara oldalán már februárban kijött egy felhívás, ami óvatosságra int. (persze ennek tárgyában pontosabb ismeretek is szükségesek, azaz mettől meddig volt tágyalási folyamat az Önkormányzat és a cég között; mikor jelent meg a közlönyben a cég felszámolási eljárásának megindítása; lehetett-e tudomása az Önkormányzatnak a megjelenést megelőzően arról a dátumról, ami a felszámolási eljárás elindítási kérelmének az időpontja, hiszen innentől már kárveszélyről beszélünk, ami más  megközelítést igényel a céggel szemben; tett-e bármiylen jogi lépést a civilek által megfogalmazottak szerint is, ha a cég annélkül folytatta a tárgyalást, hogy közölte volna velük, hogy felszámolás alatt van; kért-e be az Önkormányzat a tárgyalás elindításakor a cégtól bármilyen igazolást, ami egyértelműsiti a vállalkozás adott pillanatban létező jogi helyzetét; szokott-e az önkormányzat üzlei tárgyalásai során az általam is javasolt monitoring vagy ehhez hasonló szolgáltatást igénybe venni)  Az óvatosság azért is indokolt, mert már számtalan olyan ügy látott napvilágot, amiben önkormányzatok (természetesen gazdasági vállalkozások is) vagyonuk egy részét épp az ilyen előzetes kontrol hiányán bukták el.

Minimum az itt élők érdekében tényleg elvárható lett volna, hogy a felszámolási eljárás keretein belül hivatalosan felveszi a kapcsolatot a felszámolást kezdeményező bankkal Önkormányzatunk, ráadásul itt lett volna a lehetőség, hogy az adósságot felvásárló cég helyett olyan szervezetet hozzanak képbe, akik jobban tudták volna érvényesíteni a lakosság érdekeit, ha már maga az Önkormányzat nem is tudja felvásárolni a területet az adósság megvételével.

A jogi kiskapuk megszüntetésének érdekében teendő lépések elmulasztása sajnos nem egyedi eset, a KÉSZ-t például elég szelektív módon használják, pedig igazi fegyver is lehetne, ha már az építési engedély kiadása kikerült az Önkormányzat hatásköréből. (Azért itt kell megjegyezni, hogy amíg az Önkormányzat hatáskörében volt és nem csak jobboldali vezetés alatt, akkor is gátlástalanul ment a kerület kizsákmányolása felelőtlen és bizony infrastruktúra szempontjából különösebb feltételeket nem támasztó ingatlanfejlesztéseknek a zöld lámpa megadása) Nem véletlenül mondják, suttogják egymásnak az emberek, hogy elértük, hogy rengeteg embernél teljesült az üvegzseb elve, csak kimaradt belőle az üveg 🙂

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest