2022.10.05.

Lokálpatrióta

Újbuda civil hírportálja

Szeptember 18-án, cirka 2 hónap múlva 2 körzetben választás lesz Újbudán (Gazdagrét és Lágymányos), ahol helyi képviselő személyéről dönthetünk….

8 min read

Budapest XI. kerület időközi önkormányzati választás 2022 szeptember 18.

Két körzetben is dönthetünk, hogy ki képviseljen minket az Önkormányzati képviselőként, az egyik Lágymányos térségében az 5.sz egyéni választási Körzet (a Momentumos Orosz Anna helyett kell alkalmas személyt választanunk, mivel Ő a kerületünk egyik országgyűlési képviselője lett), a másik Gazdagréten a 14.sz. egyéni választó körzet (itt pedig a szintén Momentumos Bedő Dávid helyett kell alkalmas személyt választanunk, aki az ellenzéki összefogás országos listáján került be az országgyűlésbe)

Milyen időponti előírások vannak a két választás tekintetében ?

A választási értesítők kiküldése a fenti választási körzetekben élők részére: 2022 Július 29-e

Mozgóurna igénylésének lehetősége online illetve levélben 2022 szeptember 14-ig lehetséges

Mozgóurna igénylésének lehetősége személyesen 2022 szeptember 16-ig lehetséges

Braille-írásos szavazósablon igénylése 2022.09.19-ig

A kérelmet (vagy annak törlését) benyújthatja

A vak és gyengénlátó választópolgárok Braille-írásos szavazósablont igényelhetnek, aminek alkalmazása lehetővé teszi, hogy önállóan, mások segítsége nélkül töltsék ki a szavazólapot.

Átjelentkezés tartózkodási hely szerinti szavazókörbe 2022.09.14-ig

Kérelem benyújtása online

Kérelem benyújtása papír alapon (személyesen vagy postán)

Az átjelentkezési kérelem benyújtásának szabályai (időközi önkormányzati választások)

Az időközi választáson átjelentkezésre csak abban az esetben van lehetőség, ha a választópolgár lakóhelye és tartózkodási helye ugyanazon választókerületben van (egyéni választókerületi választás esetén ugyanazon egyéni választókerületben, egyéni listás képviselő-választás vagy polgármester-választás esetén ugyanazon településen). Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon kell megérkeznie a helyi választási irodához. Az átjelentkező választópolgár levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző 4. napon, személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Akadálymentes szavazóhelyiség igénylésére 2022 szeptember 14-ig van lehetőség.

Jelölt bejelentése

A jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a helyi választási bizottságnál. (ha jól számolom akkor az 2022 augusztus 15-e)

Ajánlóív kiadása jelölt ajánlásához 2022. augusztus 15-ig

Egyéni választókerületi képviselőjelölt az lehet, akit a választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a helyi választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően.

Kampányidőszak 2022.július 30 és 2022. szeptember  18-a között folytatható.

Itt szeretném jelezni, hogy a Lokálpatrióta már kiértesítette az eddig ismert jelölő szervezeteket, hogy a jelöltjüket térítésmentesen bemutathatják Újbuda független hírportálján, illetve igyekszem szeptember első hetében egy nyilvános vitát szervezni mindkét körzetben, ahová minden indulót megpróbálok elhívni.

Választási bizottság megbízott tagjainak bejelentése 2022.július 3-a és 2022 szeptember 9-e között lehetséges

A jelöltet állító jelölő szervezetek és a független jelöltek a szavazatszámláló bizottságokba kettő tagot bízhatnak meg.

A helyi választási bizottságba is megbízhat egy-egy tagot (egy szavazókörös település esetén két-két tagot) a jelöltet állító jelölő szervezet, illetve független jelölt.

A választási bizottság megbízott tagját a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagját a helyi választási iroda vezetőjénél kell bejelenteni.

 

A kampány során kihelyezett választási plakátok eltávolításának határideje 2022.szeptember 18-tól 2022 október 18-ig kell megtörténnie. (ezt majd jó lenne betartani, sőt mielőbb elvégezni majd, mert kifejezetten zavarja az ott élőket az idejét múlt plakátok  erdeje a választási körzetekben.

 

Mi a választás igazi tétje kerületünkben ? avagy Szerkesztői lábjegyzet….

Elsődlegesen természetesen az, hogy az adott választási körzetben olyan képviselőket válasszunk, aki valóban az ott élők érdekeit fogja képviselni az Önkormányzatban, és nem pusztán valamelyik párt frakciójának szavazógépévé minősíti le magát.

Az nem kérdés, hogy a Fidesz-KDNP és az ellenzéki összefogás jelölteket fog állítani, de információim szerint a Mi Hazánk mozgalom és ha minden igaz a MEMO is elindul, de szinte csodálkoznék, ha a MKKP (Kétfarkú kutyapárt nem indítana jelöltet, és van esély a Munkáspártra, a NÉP-re és akár független civil jelöltre is. Az időközi választás is tehát ad alternatívákat, nem csak a két nagy tömb jelöltje fog elindulni.

Az már biztosan tudható, hogy az ellenzéki összefogás mindkét körzetben Momentumos jelölteket indít, a Momentum újbudai szervezetének két vezetőségi tagját, Lágymányoson Devecseri Mátyást, Gazdagréten Lados Tamást.

Gelencsér Ferenc a Momentum elnöke facebook posztjában igen röviden így mutatta be a két jelöltet:

“Tamás és Mátyás már az elmúlt években is aktívan részt vett a helyi ügyekben, ismerik a kerületet, annak lakosait, valamint a megoldásra váró ügyeket is.
Újbuda remek politikusokkal gazdagodik általuk!”
Mindkét választási körzetben heves küzdelem várható majd, annak ellenére is, hogy az időközi választásokon rendre 20-25%-nál nagyobb részvételi aránnyal nem lehet számolni (persze ez most is rajtunk, szavazókon múlik). A választás erőteljesen befolyásolhatja az ellenzéki összefogás sokszoros bukásából adódó, őket pártolók kiábrándultsága, apátiája, de az is, hogy a Fideszre szavazók tábora mennyire veszi lefutott meccsnek ezt az időközi választást, az eddigi időközi választásokon elért elég nagyarányú győzelmeik tükrében, és így elmennek-e egyáltalán szavazni. És persze sokat nyomhat a latba, hogy a helyi szavazóknak mennyire van elege a két nagy tömbből, a sokszor teljesen értelmetlen harcukkal az önkormányzat testületén belül (a helyett, hogy velünk, itt élőkkel és a problémáinkkal foglalkoznának), ami matt sokan elfordultak tőlük. Kérdés, ez most azt hozza majd meg, hogy nem mennek el szavazni, vagy épp fordítva élénkíti majd náluk a választási kedvét, hogy harmadik alternatívát jelentő kisebb pártokra, esetleg (ha lesz) független civil jelöltre szavazzanak.
Az biztos, hogy ennél a két időközi választásnál, ami döntő lehet a két nagy tömb tekintetében a mozgósítás (saját hűséges szavazóik táborában) illetve lesz-e olyan mondanivalója a jelölteknek (nem ígérgetése), amivel megnyerhetnek a két tömbön kívüli, helytelenül bizonytalanoknak titulált táborban lévők közül választókat. És nem szabad figyelmen kívül hagyni a Mi Hazánk és az MKKP sikerét a tavaszi választás alkalmával, mert alacsony részvételi arány mellett, ha Ők jól mozgósítanak illetve sokan büntetni szeretnék a két nagy tömböt, akkor meglepetést is okozhatnak, akár meg is nyerhetnek körzetet, persze ehhez nem elég indulni és a tavaszi sikerre alapozni.
Vajon mennyire ismerik a jelöltek a körzetüket, annak problémáit, vajon mennyire akarják, hajlandók megszólítani az ott tevékenykedő Civil szervezeteket, mert ez önmagában eldöntheti a választást, mivel az országban talán épp itt Újbudán a legerősebbek a civil mozgalmak. A Civil Szervezetek véleményének, ajánlásának már igen komoly súlya van egy választás alkalmával, és hát ne tagadjuk ezek a szervezetek koránt sem felhőtlenül elégedettek egyik nagy tömb velük folytatott párbeszédével sem. (erről már nem egy cikkben írtam itt a Lokálpatriótában)
A Lokálpatrióta szerkesztő-tulajdonosaként, egyben Gazdagréti civilként azt gondolom, hogy itt a Gazdagréti körzetben sokkal inkább az eddigi képviselő Bedő Dávid munkájának a visszajelzése lehet majd az időközi választás, mint sem Lados Tamás megítélése az ellenzék oldalán. Amint arról már előző cikkekben írtam, a 14.sz. szavazókörzetben igencsak erős az elégedetlenség Bedő Dávid félciklus során végzett munkája tekintetében, így előfordulhat (ahogy ezt jelenleg is hallom a körzetben), hogy az egyébként ellenzéki szavazók távolmaradásukkal fognak büntetni és határozott visszajelzést adni az itteni eddigi 2,5 éves teljesítményről. Lágymányoson pedig várhatóan a hajléktalan problémák, az általuk okozott “kellemetlenségek” és atrocitások lehet majd az egyik vezető kampány téma, és ebből adódóan az lehet majd esetleg a nyertes, aki ezt a kérdést a leghatékonyabban tudja majd kezelni, de nem az ígérgetés szintjén.

A Lokálpatrióta figyelemmel fogja kísérni a két körzetben a kampányt és igyekszik megszólítani és/vagy vitára serkenteni az indulókat. Bár az időközi választások során lanyha a részvételi kedv, de ne feledjük 2,5 év körzetünk lehetséges változásairól, változtatásairól döntünk, vagy épp az eddig adott képviselő által elvégzett munka folytatásáról, a tét tehát nem kicsi.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Twitter
Youtube
Pinterest